Politiek16 dec '13 16:59Aangepast op 16 dec '13 19:42

Tijd dringt voor ontrafelen akkoordenspaghetti

Auteur: Thijs Baas

Met het kerstreces in zicht moet deze week nog alles op alles gezet worden om een inhoudelijk akkoord te bereiken over de pensioenen. Kabinet en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hopen morgen de financiën rond te krijgen, maar dan resten nog maar een paar dagen om ook GroenLinks en CDA mee te krijgen.

Daarnaast moet het vórige akkoord - het woonakkoord - nog door de senaat worden geloodst. Al met al nog een drukke parlementaire week dus. "Ze weten het procedureel weer enorm ingewikkeld te maken, zegt  politiek verslaggever Hugo Reitsma. "Er wordt nu gepraat over de pensioenen en daartussendoor wordt nog gepraat over het woonakkoord. En het moet allemaal deze week nog worden geregeld."

Het gaat om de financiën van de pensioenplannen, legt Hugo Reitsma uit: "Pensioengeld gaat van het brutoloon direct naar de pensioenpot, en als het naar het nettoloon gaat, gaat het via de Belastingdienst. Hoe meer er naar het pensioen gaat, hoe meer de Belastingdienst aan inkomsten derft, dus dat is een belangrijke bezuinigingsmaatregel. Nu dreigt de pensioenopbouw achter te blijven en dus moet het gat in de begroting worden gerepareerd voordat de inhoud aan bod komt. Dat maakt dat eerst met de drie herfstakkoordpartijen moet worden gepraat over de begroting."

Gat dichten
"Het raakt aan de afspraken die de vijf partijen gemaakt hebben. Dat is ook de reden dat in dit stadium GroenLinks en CDA er nog niet bij zijn. We moeten kijken hoe we een eventueel gat kunnen dichten. Als we eruit zijn kunnen we verder praten met de zeven." Het streven is om morgenmiddag een akkoord te bereiken over de financiën van het pensioen, zegt Reitsma. "Voordat je toekomt aan de inhoud van de pensioenplannen met meer partijen, is het wachten op de Eerste Kamer, die morgenavond of -nacht een debat zal voeren over het woonakkoord."

Daar moet eerst duidelijkheid over komen, voordat de pensioendeal echt afgemaakt kan worden. Morgen om één uur praten de vijf partijen verder over de financiën van het pensioenakkoord, en uiterlijk donderdag moet er overeenkomst worden gesloten over de inhoud van het pensioenakkoord met partijen als GroenLinks en CDA.

Gerelateerde artikelen