Politiek1 mrt '13 06:47

4,5 miljard bezuinigen en 800 miljoen stimuleren

Auteur: Pieter van den Akker

Goede maatregelen of druppeltjes op een gloeiende plaat? Minister Dijsselbloem van Financiën moet nóg harder bezuinigen dan eerder gedacht. Maar niet alle sectoren gaan er op achteruit.

Het kabinet maakt na de ministerraad hoogstwaarschijnlijk bekend hoe er volgend jaar extra bezuinigd moet worden. Het gaat in totaal om zo'n 4,5 miljard euro. De bouwsector krijgt er wel extra geld bij: 500 miljoen voor asfalt. Ook is er waarschijnlijk 300 miljoen beschikbaar voor de kleinste inkomens.

De economie heeft het moeilijk en dat blijft zo, stelt redacteur René de Monchy vast. Dat werd gisteren nog eens extra duidelijk uit de ramingen van het Centraal Planbureau. De Monchy: "En dat betekent dat de belastinginkomsten achter zullen blijven, terwijl steeds meer mensen daar juist een beroep zullen gaan doen omdat ze te weinig verdienen. Maar omdat het kabinet vasthoudt aan de Brusselse begrotingstekorteis van niet veel meer dan 3 procent zal er meer dan ruim 4 miljard extra bezuinigd moeten worden."

"Nu we de cijfers van het CPB hebben kunnen we gaan rekenen", zegt minister Dijsselbloem van Financiën. "We moeten ook rekening houden met 'uitverdieneffecten'. Dat is een term die betekent dat niet alle bezuinigingen 1-op-1 meteen effect hebben op de begroting. Sommige dingen kosten ook weer geld."

Lastenverlichting
Alles wijst er op dat het bedrijfsleven de 640 miljoen aan lastenverlichting op z'n buik kan schrijven. Verder worden ook de lonen bij de overheid bevroren en in de zorg blijft een loonstijging uit. Samen moet dat 2 miljard opleveren. Met wat extra honderden miljoenen bezuinigingen bij gemeenten en provincies en een aanpassing van de belastingen haalt het kabinet van VVD en PvdA de ruim 4 miljard extra bezuinigingen.

Wezenlijk verschil?
De grote vraag is of die injecties van 500 miljoen en 300 miljoen de stimulering is die de economie nodig heeft. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: "Het is een druppel op de gloeiende plaat, zou ik zeggen. Het is leuk voor de bouw die het heel moeilijk heeft, maar het is de vraag of je in deze crisissituatie moet kiezen voor deze investeringen."

Volgens Volberda heeft ons land vooral behoefte aan meer vertrouwen in de economie. "Het is maar de vraag of, als je iets kan stimuleren, je dat moet doen in infrastructuur. Of kan je beter kiezen voor andere opties?" Wat voor opties dat kunnen zijn? "We moeten kijken naar de toekomst. Als je kijkt welke investeringen het beste renderen, zie je dat dat investeringen in onderwijs en innovatie zijn. Daar gaan we ook in de toekomst ons geld mee verdienen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen