Politiek3 jan '14 16:29Aangepast op 3 jan '14 17:48

Wetenschappers: Een grens is overschreden

Auteur: BNR Webredactie

Meer dan 250 wetenschappers uit 26 landen roepen via een petitie op tot meer privacybescherming van burgers. Het initiatief komt van vier Nederlandse wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam.

De wetenschappers roepen nationale regeringen op actie te ondernemen en burgers te beschermen tegen de 'massale serveillance' van inlichtingendiensten wereldwijd. Ze reageren op de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden.

"Het recht op privacy is een fundamenteel recht dat is verankerd in internationale verdragen, waaronder de Internationale Conventie betreffende Burgerrechten en Politieke rechten en de Europese Conventie van Mensenrechten", schrijven de wetenschappers in een verklaring.

Grondrechten
Volgens hen ondermijnen de huidige serveillancepraktijken, waarbij op ongebreidelde en geheime wijze grote hoeveelheden data wordt verzameld, grondrechten en daarmee de democratie. Ook onze eigen overheid gaat op dit moment veel te ver gaat, zegt één van de bedenkers, Frederik Borgesius.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt tegenover BNR dat privacy hoog in het vaandel staat bij het kabinet. "De bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die niet voor niets in de Grondwet is verankerd. Daarom mogen de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD hun werk, cruciaal voor de nationale veiligheid, alleen doen binnen de wettelijke kaders, en onder het wettelijk ingestelde toezicht."

Grens overschreden
Maar Borgesius is allerminst gerustgesteld. "Het hoofddoel is om te laten blijken dat wetenschappers die zich in veel gevallen al heel lang met dit soort vraagstukken bezighouden, aangeven dat er nu echt een grens is overschreden", zegt de promovendus in Informatierecht.

Zowel de Nederlandse regering als de AIVD heeft vooralsnog niet gereageerd. Wel zijn er volgens Borgesius nog tientallen andere wetenschappers die ook willen tekenen. Hij is blij verrast met het grote aantal reacties.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen