Politiek26 mei '14 14:48

Kinderombudsman: Hele groepen kinderen onterecht uitgesloten van kinderpardon

Auteur: BNR Webredactie

De Kinderombudsman heeft maandag 54 voorbeelddossiers gepubliceerd waaruit volgens hem blijkt dat Nederland handelt in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Kinderombudsman Marc Dullaert constateert dat de overheid rond het kinderpardon deels een onjuiste belangenafweging maakt of volgens te strakke criteria dossiers afwijst. Hierbij is volgens hem onvoldoende rekening gehouden met het belang van het individuele kind.

"In totaal gaat het om circa 600 kinderen en deze 54 geven weer wat er misgaat: de formulering van de regeling is niet helder en niet in de geest van hoe het bedoeld was. Ook verloopt de uitvoering van de criteria niet goed", zegt Dullaert tegen verslaggever Martijn de Rijk.

Asielverzoek
Zo moet het kind (of zijn gezinsleden) in Nederland een asielverzoek hebben ingediend. Daarmee worden kinderen (van ouders) in een verblijfsprocedure op andere gronden (bijvoorbeeld een werkvisum, verblijf na aangifte tegen een mensenhandelaar, verblijf bij partner of verblijf op medische gronden) uitgesloten van de regeling. Volgens de Kinderombudsman gaat het om zo'n 130 kinderen en legt het kabinet de reden hiervan niet uit.

Onttrokken aan toezicht
Een ander criterium bij de uitvoering van het kinderpardon is dat het kind (of zijn gezinsleden) zich niet meer dan drie maanden mag hebben onttrokken aan het toezicht van de Rijksoverheid. Volgens de Kinderombudsman waren in ongeveer 100 gevallen de kinderen weliswaar niet in beeld bij de Rijksoverheid, maar wel degelijk bij andere overheden, zoals gemeenten.

Cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie wijzen uit dat 675 kinderen op basis van de overgangsregeling rond het kinderpardon een verblijfsvergunning hebben gekregen. De aanvragen van 600 andere kinderen werden niet gehonoreerd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen