Politiek25 mrt '14 14:33

Timmermans: meer doen aan kernontwapening

Auteur: BNR Webredactie

Landen moeten meer werk maken van kernontwapening. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft daar dinsdag op aangedrongen tijdens een werklunch die hij had met zijn collega's uit 53 landen die in Den Haag deelnemen aan de nucleaire top.

Het voorkomen van nucleair terrorisme, waar de top over gaat, kan volgens Timmermans niet los worden gezien van kernontwapening. Naast meer ontwapening moeten landen volgens hem ook opener worden over hun kernwapenarsenalen en meer doen om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan (non-proliferatie).

Overigens is sinds het einde van de Koude Oorlog al een flink aantal kernwapens ontmanteld. Op het hoogtepunt van de spanningen tussen het westen en de toenmalige Sovjet-Unie in de jaren 80 van de vorige eeuw, waren er wereldwijd meer dan 65.000 kernwapens. Nu zijn het er minder dan 18.000, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch vindt Timmermans dat het doel voor de lange termijn, de uitbanning van alle kernwapens (global zero), niet moet worden vergeten.

Timmermans benadrukte verder dat het belangrijk is dat het Kernstopverdrag in werking treedt. Dat verdrag uit 1996 verbiedt kernexplosies, maar onder meer de Verenigde Staten hebben het verdrag nog niet geratificeerd. Ook wil de minister dat de landen snel werk gaan maken van een verdrag dat een eind moet maken aan de productie van splijtstof voor kernwapens. Daarover moeten snel onderhandelingen beginnen, vindt hij.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen