Politiek14 feb '13 12:42

Kamp: overheid kan crisis niet opvangen

Auteur: Karin Backx

Minister Henk Kamp van Economische Zaken denkt dat deze crisis anders is dan de crisis van 2008. Daardoor is het niet op te vangen door de overheid en dat gaan burgers merken.

Dat zei de minister in reactie op de nieuwe CBS-cijfers. Daaruit blijkt dat de Nederlandse economie opnieuw is gekrompen in het vierde kwartaal van 2012.

Onhoudbaar
De eerste klappen van de crisis zijn volgens de minister opgevangen door de overheid. "Die het begrotingstekort liet stijgen en die de staatsschuld sterk liet stijgen. En dat is onhoudbaar. Die les die hebben we in het verleden geleerd en anders maken ons de financiële markten wel duidelijk hoe de situatie is. Nu worden dan ook burgers en bedrijven direct geraakt."

Verslaggever Laurens Boven: "Burgers worden ook direct geraakt door de maatregelen van het ministerie van Kamp zelf. Bijvoorbeeld met lonen die niet meer bij de inflatie aansluiten en de btw-verhoging. De lasten worden verhoogd en dat raakt de inkomenspositie van mensen."

Hervormen
De nieuwe ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat burgers en bedrijven het in economisch opzicht moeilijk hebben. Het herstel van de Nederlandse economie komt niet vanzelf. Om het vertrouwen in de economie te herstellen, versterkt het kabinet de economie door te hervormen.

"De economie krimpt, mensen zijn onzeker over hun baan, pensioen en waarde van hun huis'', zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op de cijfers. "De enige manier om het vertrouwen in de economie te herstellen is hervormingen doorvoeren die de economie versterken en de overheidsfinanciën op orde brengen. Daar gaat het kabinet mee door.''

Welvaart verstevigen
Laurens Boven: "In de toelichting hierop zei minister Kamp dat de hervormingen op de korte termijn de groei kunnen afremmen, maar op de lange termijn uiteindelijk de welvaart zullen verstevigen. Kamp heeft het de hele tijd over 'door het dal heen kijken' en dan constateert hij dat onze internationale uitgangspositie gewoon goed is."

"En als we de overheidsfinanciën maar op orde krijgen, dat het uiteindelijk in Nederland dan wel weer goed komt. We hebben een sterke economie, een sterke exporteconomie en de eurocrisis is dankzij het harde ingrijpen langzamerhand een beetje over de helft heen. Volgens de minister kunnen we een positieve kijk op de toekomst houden," vertelt Laurens.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen