Politiek31 jan '14 13:14Aangepast op 31 jan '14 13:59

ABP: Pensioenkorting schrappen verstandig

Auteur: Marjan van den Berg

Nu de pensioenfondsen er weer wat beter voor staan, gaan de grotere fondsen de pensioenkortingen weer terugdraaien. Dat is verstandig om te doen, zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer. De bewindslieden Dijsselbloem en Klijnsma spreken allebei van “goed nieuws”.

Bij de grootste pensioenfondsen van Nederland wordt dit jaar niet gekort op de pensioenen. Bij het pensioenfonds voor de zorg, PFZW, worden de pensioenen zelfs voor het eerst sinds 2010 weer gedeeltelijk geïndexeerd. Dat maakten de fondsen vandaag bekend bij de presentatie van hun dekkingsgraden over het vierde kwartaal.

Ambtenarenpensioenfonds ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste fonds van het land, is door positieve rendementen op aandelen in staat de pensioenverlaging van 0,5 procent van vorig jaar te schrappen. Eind december stond de dekkingsgraad van ABP op 105,9 procent, oftewel 1,7 procentpunt boven de minimaal vereiste grens.

De verbetering is voor het ABP nog niet goed genoeg om ook te kunnen indexeren. Toch, zegt Brouwer, neemt het ABP niet de tijd om eerst verder aan te sterken: de pensioenverlaging wordt hoe dan ook geschrapt zodra het maar even mogelijk is. “Het is verstandig om dat te doen, gezien het karakter van de korting.”

Laatste redmiddel
Hij legt uit: “In beginsel zijn er harde aanspraken op pensioen van de mensen. Je kunt daar volgens de wet een uitzondering op maken door een korting toe te passen als laatste redmiddel, om de financiële positie te herstellen. Dat impliceert ook dat je dat, als je enige ruimte hebt, ook zo snel mogelijk weer moet terugdraaien omdat je harde aanspraken aantast. Een indexatie is een ambitie, en dat hoef je niet per se te doen.”

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het “goed nieuws'' dat de grootste pensioenfondsen dit jaar niet hoeven te korten op hun pensioenuitkeringen en dat ze die soms zelfs kunnen verhogen. “Als dat met instemming van De Nederlandsche Bank gebeurt, is het een positieve ontwikkeling'', zei de minister voor aanvang van de ministerraad. Dijsselbloem wees er wel op dat enkele kleinere pensioenfondsen er nog niet zo goed voor staan.

'Geld kun je maar een keer uitgeven'
Ook staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) vindt het goed nieuws dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen verbeteren. Maar ze waarschuwt de fondsen “niet al te snel te besluiten weer geld uit te geven''. Ze onderstreept dat niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige pensioengerechtigden moeten kunnen profiteren van de betere dekkingsgraden. “Geld kun je maar een keer uitgeven en het herstel van de buffers is ook nodig.''

Brouwer: “Dit leidt tot een evenwichtige verdeling, zoals ook de pijn die is geleden door de korting, evenwichtig was. Voor de actieven leidt de korting die we toepassen tot verminderde opbouw; voor de niet-actieven tot een vermindering van de uitkeringen. Het is een generiek werkende maatregel die nu alleen andersom gaat.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen