Politiek3 mei '13 11:28Aangepast op 3 mei '13 13:09

'Weekers jokte over Bulgarenfraude'

Auteur: Thijs Baas

Staatssecretaris Frans Weekers jokt als hij zegt dat hij niet wist van de 'Bulgarenfraude', zegt Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk. Het is wat haar betreft aan de Kamer om te bepalen of Weekers moet vertrekken.

Een heleboel mensen die nooit in Nederland gewoond hebben profiteren van een AOW-uitkering, zegt Van Brenk in BNR Paul van Liempt. "Onze leden hebben die punten gemaakt en ook oplossingen aangedragen. En de staatssecretaris doet er niets mee. Als ik het voor het zeggen had, dan was Weekers niet weggekomen met: 'ik heb nog even meer tijd nodig'. Ik vind dat dit niet kan. Ik zou me als Kamerlid voorgelogen voelen." 

Zwartboek
"Een jaar geleden hebben de Abvakabo-leden van de Belastingdienst een zwartboek gepresenteerd waarin de fraude naar voren kwam. Er zijn vragen over gesteld, dus hij wíst wat dat was. We hebben een maand geleden een nieuw rapport gepresenteerd over de misstanden, met de suggestie om de toeslagen rechtstreeks over te maken, omdat er ongelofelijk veel mensen in Nederland zijn die in feite 'van de wind leven'."

Feitenrelaas
SP-Kamerlid Ronald van Raak vreest zelfs een politiek motief om niet naar buiten te treden met de toeslagenfraude. "Iets zit hier helemáál niet goed. De staatssecretaris zegt: 'ik wist van niks', ambtenaren zeggen: 'we hebben het verteld'. We moeten natuurlijk wachten op het feitenrelaas, dat heeft de Tweede Kamer ook gevraagd, maar waar ik bang voor ben - vooruitlopend op het feitenrelaas - is dat dit wel eens politiek onwelgevallige informatie zou kunnen zijn. En als dat de reden is om het onder de pet te houden, is dat bijzonder kwalijk."

Agnes Mulder van het CDA wil vooral duidelijkheid van Weekers. "Fraudebestrijding was één van de prioriteiten van Weekers. En dan verbaast de uitspraak van Van Brenk enorm. Als dat zo is, dan is dat ontzettend pijnlijk. Wij hebben er in het verleden al vragen over gesteld, en hij moet toch zo kunnen aangeven wat hij er allemaal op heeft gedaan. Ik zou me er heel onprettig bij voelen als dit soort dingen zou worden gezegd in de media en hij zou ervan hebben geweten..." Als hij uiteindelijk door wil kan hij nu beter helemaal open kaart spelen, anders heeft hij echt een probleem."

Eerder zei Abvakabo-bestuurder Mieke van Vliet al tegen BNR's Petra Grijzen dat Weekers was wel degelijk op de hoogte was van grootschalige fraude met toeslagen door Bulgaren en dat medewerkers van de Belastingdienst er al een jaar helemaal klaar mee waren.

Sociaal akkoord
Van Brenk is met de huidige FNV-voorzitter Ton Heerts in een heftige strijd verwikkeld om het voorzitterschap van de nieuwe FNV. Heerts was één van de bewierookte grondleggers van het sociaal akkoord tussen sociale partners. Toch liet hij een steekje vallen door de vakbondsleden pas te informeren op het moment dat er eigenlijk niets meer te veranderen viel. "Ik vind dat je dat anders moet doen, omdat er een aantal punten in staat waarvan de leden hadden gezegd: we willen eigenlijk niet dat je daar aan komt', zoals WW en ontslagrecht."

Het was wat Van Brenk betreft beter geweest als Heerts tussentijds terug was gegaan naar de leden. "Hij had de dilemma's moeten delen en moeten zeggen: 'ik ga het toch doen, want ik krijg er dat en dat moois voor terug. Maar dan geef je wel mensen inspraak en invloed. En als ze dan zeggen: 'sorry, maar dan doen we het niet', dan vind ik ook echt dat je naar je leden moet luisteren."

Grondslagen
Toch erkent Van Brenk dat de verschillen met Heerts nou ook weer niet moeten worden overdreven. "De grondslagen zijn allemaal hetzelfde, ik denk alleen dat de stijl wat anders is." Het is prachtig papier, maar het is tijd om het nu in daden om te zetten. Al die werkgevers moeten het uit gaan voeren en niet iedereen heeft daar zin in. Daar heb je mij voor nodig. Ik begin altijd met praten, maar dit akkoord had er niet gestaan als Abvakabo niet al die acties had geregeld. Druk van onderaf is nodig om bovenin goede afspraken te maken."

Misstanden
"Bij ons moet je ook als lid je mond opentrekken als er misstanden zijn op je werk. Wij steunen je om met collega's te verzetten tegen regels. Wat mij betreft moeten ook niet-leden zien dat
de vakbond weer wedstrijden winnen. Dat hebben we hier bij Osira fantastisch laten zien waardoor er heel veel collega's bijkomen en de werkdruk vermindert. Ik ben de motor van de vernieuwing en de kracht van de ontwikkeling."

"Iedereen moet worden beloond, maar die 10 procent komt in de publiciteit en die worden beloond. Op onderdelen kijken we of we werknemersverzekeringen steeds meer naar elkaar toetrekken. Het verschil is niet zozeer wij vinden ook dat de kaderscholing terug moet komen. Je moet mensen leren voor zichzelf op te komen. Iedere stem telt, ik stel geen ondergrens, maar 1 procent zou teleurstellend zijn. Ga allemaal stemmen!"

Gerelateerde artikelen