Politiek26 jan '13 15:17

Ziekenhuizen fuseren om oneigenlijke redenen

Auteur: Fleur de Bruijn

Ziekenhuizen fuseren vaak om de verkeerde redenen en dat gaat ten koste van de patiënten.

Dit zegt Diana Monissen, bestuursvoorzitter Friesland Zorgverzekeraar in BNR Gezond. Alleen al dit jaar worden er zeven fusies verwacht. Zorgverzekeraars eisen dat het aantal verrichtingen voor gecompliceerde ingrepen aan een bepaald getalscriterium moet voldoen. Maar dat geldt maar voor een klein deel van de zorg.

Kostenstijging
“Ik denk dat de argumenten misbruikt worden, laten we maar fuseren dan zijn we zeker van de toekomst. We praten allemaal over de kostenstijging in de gezondheidszorg en de fusies zijn daar een reactie op. Ik denk dat je goed moet nadenken wat de toekomstige vraag is en op basis daarvan je zorg moet inrichten.”

Rationale onderbouwingen
De zeven fusies die op stapel staan, moeten volgens Monissen dan ook goed onder de loep genomen worden. De bestuursvoorzitter van Friesland Zorgverzekeraar krijgt hierin bijval van Loek Winter, radioloog en directeur van de DC Groep en Jos Blank, directeur van het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies TU Delft. "Ik zou de zorgverzekeraars willen oproepen om naar rationale onderbouwingen te vragen van die voorgenomen, in mijn beleving, politieke fusies", zegt Winter.

Toetsing NMa
"Ik zou de Nederlandse Mededingingsautoriteit meer instrumenten in handen willen geven om dergelijke fusies te toetsen", vult Jos Blank aan.

Lea Bouwmeester, woordvoerder zorg van de PvdA, noemt de zorg van bovennoemden terecht. “Ik weet niet of het politieke fusies zijn, maar van fuseren om het fuseren wordt de zorg niet beter. Kwaliteit moet de toetssteen zijn van de fusies.”

Fusietoets
In reactie op het voorstel van Blank zegt Bouwmeester dat de Mededingautoriteit nu inderdaad alleen naar de marktmacht kijkt en niet naar de kwaliteit. Daarom gaat er een wetsvoorstel voor een fusietoets naar de Tweede Kamer. De zorgspecifieke fusietoets eist een veel grondigere voorbereiding van de fusie dan tot nu toe het geval was.

Bouwmeester kon niet garanderen dat deze wet op tijd wordt aangenomen om de zeven fusies die voor dit jaar op stapel staan tegen te houden.

Demissionair minister Schippers heeft in mei vorig jaar al het Wetsvoorstel continuïteit, fusies en opsplitsing naar de Tweede Kamer gestuurd. 'Aanleiding voor dit voorstel zijn vele fusies waarbij het discutabel is of de zorg er zoveel beter van is geworden', schrijft Zorgvisie.

Gerelateerde artikelen