Politiek22 okt '14 17:10

Plasterk stelt inkorten wachtgeld uit

Auteur: Eva Oude Elferink

Wethouders houden voorlopig tien jaar wachtgeld. Een voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk van om het wachtgeld te versoberen, is voorlopig opgeschort.

Image

Dit ondanks dat een meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel steunde. Volgens Plasterk gaat het voorstel 'niet de prullenbak in', maar is hij van plan later met een 'bredere visie' op de rechtspositie van politieke ambtenaren terug te komen.

Wethouders van 57 jaar of ouder behouden daarmee voorlopig het recht op tien jaar wachtgeld als zij hun baan verliezen. In het voorstel van Plaster stond dat de duur hiervan zou worden gehalveerd.

Kritiek
Oppositiepartijen reageerden verbaasd op het besluit van de minister, maar vanuit gemeenten klinken juist opgeluchte geluiden. Daar was veel kritiek op het voorstel, omdat volgens de lokale bestuurders een 'goed vangnet noodzakelijk is' om de juiste mensen te trekken.

Het is sowieso een misverstand om te denken dat iedereen in aanmerking komt voor wachtgeld, zegt Ton Roerig, directeur van de wethoudersvereniging.

 

Nieuwe baan
Al is het volgens Roerig lang niet zo makkelijk voor wethouders om een nieuwe baan te vinden. "Ik praat regelmatig met headhunters. Die zeggen dat het lastig is leiding te geven aan een voormalig wethouder, omdat die gewend is geweest de touwtjes in handen te houden."

Vergelijk het met een ceo in het bedrijfsleven die opeens als stafdirecteur moet gaan functioneren, zegt de voorzitter. "Die krijgt opeens een wezenlijk andere rol in dat bedrijf. Daarbij hebben politici ook nog eens te maken met veel publiciteit, die lang niet altijd is niet altijd positief is. Ook dat hoort bij zo'n publieke functie."

De wethouders willen best praten over een inkorting, zegt Roerig. "Maar dan wel als rekenschap wordt gehouden met het totaalbeeld van deze functie."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen