Politiek13 mei '14 14:15

'Wageningen moet juist trots zijn op woon-zorghuis'

Auteur: Thijs Baas

Voor het verzorgingstehuis Dennenrust in Wageningen is helemaal geein indicatie nodig, zoals de gemeente Wageningen beweert. Dat zegt Liane de Haan, algemeen directeur bij ANBO. In tegendeel: de combinatie van wonen en zorg zoals die er in de praktijk wordt gebracht is een heel mooi voorbeeld van hoe het kabinet ouderenzorg voor ogen heeft.

Daarom zou Wageningen volgens De Haan juist trots moeten zijn op het tehuis. De kosten van de zorg rijzen immers de pan uit en daarvoor heeft het kabinet juist een nieuwe visie ontwikkeld, waarbij mensen langer de eigen regie te laten houden. "Mensen kunnen langer bij elkaar blijven wonen en mogen een appartement huren in een huis waar ook zorg aanwezig is. Het is een heel mooi voorbeeld van hoe het straks moet."

Bestemmingsplan
Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen ontkent ten stelligste van plan te zijn om een bejaard echtpaar in het Wageningse verzorgingstehuis zomaar uit huis te zetten. "Als je er gewoon woont maar je bent nog helemaal gezond van lijf en leden, dan mag je er volgens het bestemmingsplan niet wonen." Al anderhalf jaar geleden heeft de gemeente de eigenaar gevraagd met een voorstel te komen, om te beoordelen of het nou wel of niet strijdig is met het bestemmingsplan.

"Wij zijn zeker niet voornemens om het echtpaar waar het hier om gaat uit elkaar te halen. Dat verhaal is heel duidelijk aangegeven. Het is eigenlijk een kwestie van ruimtelijke ordening. Er is sprake van een strijdigheid met het bestemmingsplan op de plaats waar nu het verzorgingshuis staat. De gemeente constateert dat er gewoond wordt zonder adequate zorgindicatie."

Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om het verschil van inzicht tussen gemeente en stichting te overbruggen, maar tot nu toe tevergeefs, zegt Van Rumund. "Vandaar dat we hebben gezegd dat de rechter hier zo snel mogelijk een uitspraak over moet doen. Als wij in het gelijk worden gesteld? Dan moeten de bewoners zonder adequate zorgindicatie uiteindelijk vertrekken, om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen."

Uiterst pijnlijk
Van Rumund erkent dat voor de betreffende bewoners een 'uiterst pijnlijke' situatie ontstaat als de rechter de gemeente in het gelijk stelt. "Dan moet er gestreefd worden naar het terugbrengen van die strijdigheid. Dat betekent: géén nieuwe instroom van mensen zonder zorgindicatie. Met de mensen die er alleen maar wonen maar geen zorg nodig hebben, zullen we op een menselijke wijze tot een afbouw moeten komen. Dat moet op een wenselijke wijze, want we snappen dat het een hoop zorg met zich meebrengt."

De Haan is vooral heel nieuwsgierig met welke argumenten de gemeente Wageningen op de proppen zal komen om de rechtszaak te winnen. Wat in Wageningen gebeurt is in feite precies wat het kabinet wil, zegt ze. "Hier wordt het scheiden van wonen en zorg vormgegeven. De bewoners huren een appartement en kunnen zorg inkopen. Wageningen zou eigenlijk heel trots moeten zijn dat dit huis al zo anticipeert op het rijksbeleid."

Gerelateerde artikelen