Politiek23 okt '14 12:05

PvdA: Geef actieve buurtbewoners meer mogelijkheden

Auteur: Marjan van den Berg

Als buurtbewoners graag zelf het vuilnis in de wijk willen kunnen ophalen, het groen willen onderhouden of het buurthuis willen beheren, moeten gemeenten hen daar volgens de PvdA vooral de ruimte voor bieden.

Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal is daar steeds meer behoefte aan bij burgers. “Je ziet dat het steeds meer gaat gebeuren, dat buurtbewoners zelf iets hebben van: nou, van een aantal dingen denken wij dat wij die beter kunnen, of misschien wel heel anders willen dan hoe de overheid het nu regelt in onze wijk. Dat vind ik een heel goede manier om zelf vorm te geven aan je leefomgeving.” Dit zou in de praktijk betekenen dat buurtbewoners kunnen meebieden bij een aanbesteding.

Ook moeten buurtbewoners als eerste kunnen bieden op stukken braakliggende grond of vrijgekomen gebouwen met een maatschappelijke functie zoals buurthuizen of oude schooltjes. “Het is zo dat er gemeenten zijn die bewoners in zo’n wijk daartoe de kans geven om dat zelf te gaan gebruiken”, zegt Tanamal.

Projectontwikkelaar
Volgens haar zijn er in verschillende gemeenten al zogenoemde bewonersbedrijven opgericht door actieve burgers. “Dat betekent dat zij daar van alles voor die wijk aan het doen zijn en soms ook proberen zelf geld te genereren. Dat kan bijvoorbeeld ook door een aantal taken over te nemen van de gemeente. Maar wat het mooiste daarvan is, is dat bewoners in een wijk het eerste recht hebben op vrijgekomen maatschappelijk vastgoed, maar ook stukjes grond en dergelijke en dat het niet al ineens is verkocht aan een projectontwikkelaar, zonder dat de buurtbewoners de kans hebben gekregen om daar zelf iets mee te kunnen doen.”

Almere heeft al ruime ervaring met eigen initiatieven van inwoners. Volgens wethouder Frits Huis (Leefbaar Almere) zijn de ervaringen hiermee overwegend positief. “Het heeft niet zozeer te maken met het idee dat gemeentewerkers het niet kunnen, maar die bewoners staan veel dichter bij hun wijk. Zij kunnen heel praktische oplossingen verzinnen.”

Huis waarschuwt wel dat je er als gemeente geen bezuiniging van moet maken, “want dan neem je de mensen dus in de maling, dat gaan we niet doen. Wij willen het echt stimuleren dat mensen die wijken er beter op maken, en niet dat wij er dan geld aan overhouden”.

Vrijwilligheid
Wat je als gemeente ook niet moet doen, zegt Huis, is verwachten dat in elke wijk burgers zelf met van alles aan de slag gaan. “Er zijn wijken waar de vrijwilligheid enorm aanwezig is. Er zijn ook wijken waar door de samenstelling van de bevolking de drang om dat te doen wat minder is. Dan moet je vooral niet gaan zeggen: gaat het nu doen. Dat moet uit die bewoners zelf komen.”

Almere is een voorbeeld van een gemeente die zich welwillend opstelt als burgers initiatieven ontplooien, maar er zijn ook voorbeelden waarbij het minder soepel gaat, zegt Tanamal, “waarbij vooral wordt getoetst op allerlei wet- en regelgeving, waarbij het mensen toch niet zo makkelijk wordt gemaakt”.

Borgen
Het PvdA-Kamerlid pleit voor het aanwijzen van een aantal ‘experimenteergemeenten’, waar wordt bekeken hoe de bestaande regels uitpakken voor initiatieven van buurtbewoners. “De uitkomsten daarvan worden dan gebruikt om te kijken hoe je dat zou kunnen borgen.” Dit kan betekenen dat er een speciale wet komt, of dat gemeenten het zelf regelen via verordeningen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen