Politiek12 feb '14 10:43

Corporaties verzetten zich tegen plannen Blok

Auteur: Marjan van den Berg

De woningcorporaties zien de plannen die minister Blok met hen heeft, niet zitten. Blok wil dat zij vooral sociale huurwoningen bouwen, terwijl de corporaties meer duurdere woningen willen bouwen.

Alleen in herinrichtingswijken is volgens de plannen van minister Stef Blok (Wonen) nog ruimte voor duurdere huizen. De koepel van woningcorporaties, Aedes, vindt dat de corporaties daarmee te veel aan banden worden gelegd.

Aedes-voorzitter Marc Calon zegt dat hij het op zich geen bezwaar vindt dat corporaties zich meer op kerntaken moeten richten. “Maar wat we óók willen, is oude wijken waar slechte huizen staan, opknappen. Vaak zie je dat daar gemengd gebouwd wordt: heel goedkope woningen, ook wat goedkope koopwoningen en wat middeldure huur. Dat is de kracht van de Nederlandse volkshuisvesting, en dat wil minister Blok niet meer. Dat is dus een verloedering voor de wijk en dat is slecht.”

Afspraken
De minister komt op dat punt zijn afspraken niet na, zegt Calon. “Wij hadden afgesproken dat dat zou mogen en we hadden ook afgesproken dat er strenge toetsen op zouden komen (…). Wat hij nu doet, is het gewoon verbieden, dat is één. Twee: de financiering onmogelijk maken en drie – dat is eigenlijk nog wel kwalijker – bij herfinancering van huizen die er nu al staan, waar geld voor geleend is, moet je straks eerst woningen gaan verkopen voordat je je eigen geld mag gebruiken om dat te herfinancieren.”

Vorig jaar augustus sloot Blok een akkoord met Aedes, waarin de corporaties de verhuurdersheffing accepteerden die het kabinet wil opleggen. Daarbij werden ook afspraken gemaakt over de toekomstige activiteiten van corporaties.

Consultatie
Blok heeft een uitwerking van zijn plannen 'ter consultatie' aan de sector voorgelegd. In het voorjaar komt hij met een definitief wetsvoorstel. Calon is duidelijk over zijn boodschap aan de minister: "Wij gaan zeggen: a: hij komt zijn afspraken niet na, en b: op de inhoud moet dit echt anders."

Gerelateerde artikelen