Politiek21 aug '14 12:39Aangepast op 21 aug '14 17:54

CDA wil verheerlijken terroristisch geweld strafbaar stellen

Auteur: Eva Oude Elferink

Het verheerlijken van terroristisch geweld moet strafbaar worden. Het CDA gaat daartoe een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Maar volgens strafrechtadvocaat Gerard Spong is een dergelijk voorstel weinig zinvol.

Partijleider Sybrand van Haersma Buma wil Nederlandse aanhangers van IS, voorheen IS, zo harder kunnen aanpakken.

Aanleiding is onder meer de video die IS gister vrijgaf waarop de gewelddadige dood van de Amerikaanse journalist James Foley te zien is. De video werd zowel op Twitter als op Facebookpagina's gedeeld, ook in Nederland. De betreffende Twitteraccounts werden geblokkeerd.

Verheerlijken
"Je ziet het om je heen gebeuren, de jongeren die het geweld van IS verheerlijken, goedpraten, zeggen dat het navolging moet krijgen. De trap richting geweld wordt daarmee opgegaan", zegt Buma.

Volgens de CDA-voorman moet het kabinet 'zo snel mogelijk' ingrijpen. Hij verwijst daarbij naar Frankrijk, waar dergelijke uitingen nu al strafbaar zijn.

 

Dat haatzaaien bij wet al verboden is, is volgens Buma niet genoeg. "Alle uitingen die we de laatste tijd hebben gezien, daar mocht het Openbaar Ministerie niet tegen optreden." Dat moet in dergelijke gevallen wel kunnen, vindt hij. "waar het om gaat is de openbaarheid die wordt gezocht en de bedoelingen die men daarmee heeft."

Meerderheid
Het CDA is niet de eerste partij om voor een strengere aanpak te pleiten. Toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner diende in 2005 een soortgelijk wetsvoorstel in. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde toen tegen.

Het gevaar is sindsdien vele malen groter geworden, zegt Buma. "Het probleem van uitreizende jihadi's was toen veel minder groot. Dus ik hoop dat de partijen die toen kritisch waren, nu wel die stap durven te nemen."Strafrechtadvocaat Gerard Spong zegt 'grote vraagtekens' te hebben bij het voorstel van het CDA. "Er zijn al een aantal wettelijke mogelijkheden, zoals de bepaling rond opruiing en het aanzetten tot haat of geweld. Laten we eerst kijken of we daarmee uit de voeten kunnen."

Terughoudendheid
Strafrechtadvocaat Spong zegt 'grote vraagtekens' te hebben bij het voorstel van het CDA. "Er zijn al een aantal wettelijke mogelijkheden, zoals de bepaling rond opruiing. Daarvan is sprake wanneer je tot enig strafbaar feit opruit, verheerlijking kan daar in de buurt komen."

Maar ook de bepalingen rond het aanzetten tot haat en geweld. Spong: "Laten we eerst kijken of we daarmee uit de voeten kunnen." Daarbij, zegt de strafrechtadvocaat, heeft een dergelijk algemene bepaling zoals het CDA voor ogen heeft ook de nodige consequenties.

 

Bewijslast
Het komt volgens Spong niet vaak voor dat het Openbaar Ministerie bepalingen zoals die rond opruiing aanhaalt. "Dat brengt toch de nodige problemen met zich mee voor wat betreft de bewijslast. Want dan moet je eerst vaststellen wat opruien precies is. Wat is daarvoor nodig? Hoe ver moet je zijn gegaan?"

Het enkel verheerlijken van afschuwwekkend gedrag hoeft nog niet opruiend te zijn, stelt de advocaat. "Daarbij moeten we ons rekenschap geven van het feit dat wat voor de een afschuwwekkend is, voor de ander juist niet is."

 


 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen