Politiek11 mrt '14 13:17Aangepast op 11 mrt '14 17:27

Asscher: discriminatie migranten aanpakken

Auteur: ANP Nieuws

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vindt het onaanvaardbaar als mensen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd vanwege hun afkomst.

"Ik schrik van die cijfers. Die laten zien dat de crisis die Nederland zo hard geraakt heeft, extra hard bij deze groep neerkomt", zei Asscher na afloop van de presentatie van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt dat allochtonen veel vaker werkloos zijn dan autochtone Nederlanders. Dat lijkt voor een deel te komen doordat ze de dupe zijn van discriminatie.

Asscher voelt zich door het rapport "extra gemotiveerd'' om discriminatie op de arbeidsmarkt effectiever en intensiever aan te pakken. Hij kondigde "een stevig pakket maatregelen'' aan om tegen dit probleem op te treden. Wel wacht hij nog even op een advies van de Sociaal-Economische Raad. Asscher is onder meer van plan bedrijven waarvan bewezen is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie uit te sluiten van overheidsopdrachten.

De minister wees er op dat het Openbaar Ministerie al van plan is discriminatie op de arbeidsmarkt harder te vervolgen. Hij riep migranten op aangifte te doen als ze met discriminatie geconfronteerd worden. Dat deed hij de afgelopen tijd al vaker.

Ook positieve trends
Asscher onderstreepte dat het SCP-rapport ook positieve trends bevat. Zo blijken allochtonen vaker in hogere functies terecht te komen en hebben migrantenvrouwen vaker dan vroeger een baan. De ministers ziet onderwijs als het beste middel om de arbeidskansen van migranten te vergroten. Iedereen die integratie belemmert, moet daarop worden aangesproken. "Ook als het de ouders zijn.''

Asscher zei geraakt te zijn door de cijfers over kinderen die in armoede opgroeien. Uit het SCP-rapport blijkt dat één op de vier kinderen in gezinnen van niet-westerse migranten in armoede opgroeit.

De minister maakt zich geen illusie dat vooroordelen ooit helemaal zullen verdwijnen. "Maar dat ontslaat ons niet van de plicht er iets aan te doen.'' Asscher erkende dat in het verleden te veel is weggekeken van problemen die samenhangen met migratie, zoals overlast en criminaliteit.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen