Politiek26 mrt '14 10:02Aangepast op 26 mrt '14 10:20

Reacties op vervroegde vrijlating Volkert van der G

Auteur: BNR Webredactie

De PVV reageert naar eigen zeggen met afschuw op het bericht dat Volkert van der G. onder voorwaarden in vrijheid wordt gesteld.

De partij heeft een debat aangevraagd met staatssecretaris Fred Teeven van Justitie die volgens de PVV "geheel tegen zijn beloften in heeft ingestemd met de vrijlating van Volkert van der G."

PVV-Eerste Kamerlid en voormalig raadslid van Leefbaar Rotterdam Ronald Sørensen: "Hij had wat mij betreft minimaal 18 jaar lang moeten zitten. Ik kan niet geloven dat hij geen psychische stoornis heeft. Als je iemand vermoordt op basis van artikelen in NRC en de Volkskrant, ben je toch gestoord? Bovendien heeft hij nooit berouw getoond.''

'Rechtsstaat haalt zichzelf verder onderuit'
Hans Smolders, chauffeur Pim Fortuyn en voormalig LPF-Tweede Kamerlid: "De rechtsstaat haalt zichzelf steeds verder onderuit. Van der G. heeft in een gesprek met een neef van Fortuyn op televisie wel degelijk recidivegevaar getoond. Daarnaast wilde hij ook niet meewerken aan het programma Terugdringen Recidive. We dachten daarom goede argumenten te hebben om hem binnen te houden.

De feiten lagen op tafel. Daardoor is zijn proefverlof destijds ook opgeschort. Totdat rechters zich ermee gingen bemoeien en hun zin gingen doordrijven. Nu is er opeens geen recidivegevaar meer. Van der G. heeft de mensen bij het nieuwe onderzoek bij de neus genomen.''

'Niet verrast'
Marten Fortuyn, broer van Pim Fortuyn: "Het moest zijn beloop hebben. Men heeft binnen de wet gekeken wat de mogelijkheden zijn. Na een gesprek met het Openbaar Ministerie werd mij al duidelijk dat de kans groot was dat hij vrij zou komen, dus ik ben niet echt verrast.

Het pakket met beperkende maatregelen is stevig. Ik vind het goed dat hij zich elke week moet melden. Ook is er goed naar zijn veiligheid gekeken. Van der G. heeft een contactverbod met ons. Maar als hij aangeeft graag met mij te praten, sta ik daar open voor. Ik wil heel graag weten waarom hij mijn broer heeft vermoord, in een oprecht en eerlijk gesprek. Tot op de dag van vandaag weet ik dat niet.''

Reactie VVD
De VVD: "De veiligheid van de samenleving staat voorop. Om die reden moet het recidiverisico laag zijn. De wet voorziet in het automatisme van voorwaardelijke invrijheidstelling na uitzitten van twee derde van de straf. Dat wil de VVD graag anders, maar dat is vooralsnog hoe de wet in elkaar zit. Om die reden is gevraagd naar gedegen onderzoek naar het recidivegevaar bij Van der G.

Uitkomst van dit onderzoek is dat de kans op herhaling door deskundigen als laag wordt ingeschat. Er zijn belangrijke voorwaarden gesteld aan de invrijheidstelling, wij zullen erop toezien dat die streng worden nageleefd. Van belang is dat contact met de media en de nabestaanden verboden is en dat Van der G. op een aantal essentiële plaatsen niet mag komen.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen