Politiek22 sep '14 14:13

Minister verandert plannen leenstelsel niet

Auteur: BNR Webredactie

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft haar plannen voor het nieuwe leenstelsel voor studenten vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd.

Juni: Studenten demonstreren in Den Haag tegen het nieuwe leenstelsel
Juni: Studenten demonstreren in Den Haag tegen het nieuwe leenstelsel

Eind mei presenteerde ze haar voorstel al nadat er een politiek akkoord over was bereikt tussen de coalitie en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks. Het voorstel maakte direct veel kritiek los van de resterende oppositie en van studentenbonden.

Aanvankelijk zou ze het wetsvoorstel begin september naar de Tweede Kamer sturen, zodat de parlementaire behandeling ervan kon beginnen. Doordat een advies van de Raad van State op zich liet wachten, duurde het enkele weken langer. De minister gaat er vanuit dat de herziening van de studiefinanciering volgens planning op 1 september 2015 kan ingaan.

Basisbeurs
Het nieuwe stelsel houdt in dat de basisbeurs verdwijnt voor studenten in het hoger onderwijs. Zij moeten deze beurs volledig gaan lenen en mogen die na hun studie terugbetalen in 35 jaar tijd in plaats van de huidige 15 jaar. De afbetaling heeft plaats als de betrokkene meer verdient dan het wettelijk minimum - de grens is nu bijstand - en zal maximaal 4 in plaats van de huidige 12 procent van het maandinkomen beslaan.

De aanvullende beurs voor het hoger onderwijs, voor studenten met armere ouders, gaat met 100 euro omhoog naar 365 euro. Dit is een gift als de student binnen 10 jaar afstudeert. De basisbeurs voor mbo-studenten blijft wel overeind en bovendien krijgen zij ook onder de 18 jaar voortaan een ov-kaart waarmee ze gratis kunnen reizen.

Door de invoering van het studievoorschot verwacht Bussemaker jaarlijks een bedrag te besparen, oplopend tot 1 miljard euro. Dat geld wordt teruggestopt in het onderwijs zelf om de kwaliteit te verbeteren.

Verzet
Het verzet tegen de stelselherziening is breed en fel. De oppositiepartijen en studentenbonden vrezen dat studenten afhaken doordat ze een veel hogere studieschuld opbouwen. Op 14 november hebben ze in Den Haag een demonstratie gepland tegen het voorstel.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen