Politiek22 okt '14 14:21Aangepast op 22 okt '14 14:56

Regelgeving rond zwangerschapsverlof hoeft niet strenger

Auteur: BNR Webredactie

Door een vormfout van de Europese Commissie hoeft Nederland de regelgeving rondom zwangerschapsverlof niet aan te passen. Het Europese Hof oordeelde dat een klacht van de Commissie hierover 'niet ontvankelijk' is.

Volgens de Europese Commissie heeft Nederland de Europese regels rondom zwangerschapsverlof niet goed ingevoerd. Die regels schrijven voor dat alle vrouwen na hun zwangerschapsverlof het recht hebben op terugkeer naar dezelfde baan, op hetzelfde niveau, met hetzelfde salaris en het behoud van taken.

Uit onderzoek blijkt dat dit voor veel Nederlandse vrouwen niet op gaat, zegt Marije Cornelissen, Europarlementariër voor Groenlinks.

 

De Commissie eist dat de regels in Nederland worden aangescherpt. Maar dat is de regering niet van plan, zegt Cornelissen. "Het staat niet expliciet in de wet, maar impliciet is dit al een recht van iedere vrouw. Het wordt alleen niet ingeroepen."

Jaar
Het Hof onthoudt zich van een uitspraak, omdat het stelt dat de klacht van de Commissie niet goed is geformuleerd. Er zou niet duidelijk genoeg zijn gemaakt op welke manier Nederland in strijd met het Europese recht rond zwangerschapsverlof handelt.

De nieuwe Commissie, waar het Europees Parlement zojuist zijn goedkeuring over heeft uitgesproken, zal het onderwerp voorlopig laten liggen, voorspelt Cornelissen. 

"Tenzij het weer opspeelt. Als een vrouw een klacht indient of er komt nieuw onderzoek uit waaruit blijkt dat het nog even erg is als dat het was. Want het is wel degelijk erg als bijna de helft van de vrouwen in Nederland hun recht niet kunnen doen gelden als ze een kind krijgen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen