Politiek29 okt '14 11:02Aangepast op 29 okt '14 14:30

Aangifte tegen Henk Krol wegens oplichting

Auteur: BNR Webredactie

De stichting Vrienden van de Gaykrant heeft woensdag aangifte gedaan tegen Henk Krol, Tweede Kamerlid van de ouderenpartij 50Plus. Volgens de stichting heeft Krol zich schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrifte.

Krol zou subsidiegeld van het ministerie van Onderwijs dat was bestemd voor de stichting hebben gebruikt voor de website van de partij. Dat maakte advocaat Oscar Hammerstein woensdag bekend.

'Tegen beter weten in'
Niet alleen is tegen Krol aangifte gedaan, maar ook tegen de toenmalige accountant van de SVGK. Die zou 'tegen beter weten in' goedkeurende verklaringen hebben verstrekt over de jaarstukken van de stichting. Die stukken vormden de basis voor het toekennen van de subsidies.

Ook doet Hammerstein namens zijn cliënten aangifte tegen 'nog onbekende ambtenaren' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Die zouden hebben meegewerkt aan het goedgekeurd krijgen van subsidieverzoeken die 'in strijd met de waarheid' waren opgesteld. Deze ambtenaren zouden behulpzaam zijn geweest bij de verduistering van publieke gelden, aldus Hammerstein.

De advocaat vertelt op BNR hoe de zaak volgens hem in elkaar steekt: “Wat de subsidie van 2 ton betreft, want daar is de zaak om begonnen: die wordt door het ministerie teruggevorderd. Dat is al in het nieuws geweest. Het nieuwe bestuur dat de liquidatie van de stichting heeft ingezet, zit nu met een gat van 2 ton en zijn daar naar op zoek gegaan. Aanvankelijk heeft Henk Krol aan hun verklaard dat dat bedrag is verduisterd door een medewerkster, maar dat hij daar van de accountant verder niets over mocht zeggen. En de accountant wilde ook niet dat ze er aangifte van zouden doen. Toen is men naar de accountant gegaan."

Die heeft gezegd dat die medewerkster wel wat geld had verduisterd, maar dat het maar 4 duizend euro was, gaat Hammerstein verder. "Dus dat gat is er steeds gebleven. De enige verklaring die er voor is, is dat het geld naar bedrijven van Henk Krol is gegaan, die inmiddels ook allemaal zijn gefailleerd. Die aanwijzing vind je terug in het faillissementsverslag. De curator schrijft in dat verslag dat hij grote overboekingen heeft gezien van de Stichting Vrienden van de Gaykrant naar onder andere de uitgeverij van de Gaykrant, zonder dat daarvoor facturen zijn of een andere verantwoording voor is."

Hammerstein concludeert:

 
Nauwelijks administratie

Het vermeende misbruik van het subsidiegeld vond plaats onder voorzitterschap van Krol, die 30 jaar de leiding had en alle subsidieaanvragen tekende. De stichting zegt dat Krol nauwelijks een administratie bijhield en andere bestuursleden niet op de hoogte hield.

Het ministerie wil het subsidiebedrag van ruim 200.000 euro terughebben. De SVGK heeft dat geld niet. De kas van de stichting is leeg. Half oktober liet de stichting beslag leggen op twee woningen van het Kamerlid Krol. Hiermee wilde de SVGK voorkomen dat Krol geld wegsluist.

Krol heeft de beschuldigingen eerder bestempeld als 'complete onzin'.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen