Politiek5 mrt '13 10:18Aangepast op 5 mrt '13 18:53

Kabinet trekt 50 miljoen uit voor jeugdwerkloosheid

Auteurs: Anne-Greet Haars en BNR Webredactie

Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De helft van dat bedrag is bedoeld om examenkandidaten in het MBO na het behalen van hun diploma langer door te laten leren.

Ze worden dan niet werkloos en vergroten bovendien hun kansen op de arbeidsmarkt. De andere helft van het geld gaat naar de arbeidsmarktregio’s, samenwerkingsverbanden van gemeenten en het UWV. Zij krijgen daardoor meer mogelijkheden jongeren aan de slag te helpen.

Ministers Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Jet Bussemaker van Onderwijs hebben dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

"We zijn op het niveau gekomen dat het kabinet vindt dat er extra inzet nodig is om het te bestrijden", zegt Asscher tegen BNR-verslaggever Laurens Boven. "De aanpak is niet voor niets gericht op twee dingen; zorgen dat jongeren op school blijven en een goede opleiding volgen. En zorgen dat jongeren in de gemeenten en de provincies, naar bedrijven worden begeleid."

Voortbouwen op oude maatregelen
Opmerkelijk, want minister Kamp zei nog niet zo lang geleden dat er voor jongeren geen extra programma zou komen. Na de Taskforce Jeugdwerkloosheid vond men het in 2007 een tijd lang niet nodig om zo'n speciaal programma in de lucht te houden. Maar de laatste jaren liep de jeugdwerkloosheid fors op. In 2011 bedroeg deze nog 9,8 procent, in januari van dit jaar was dat al 15 procent, reden om dit project op te zetten.

Volgens minister Asscher kunnen we voortbouwen op de oude maatregelen. "Die aanpak heeft toen heel veel opgeleverd, die heeft voor een infrastructuur gezorgd bij gemeenten die we nu weer kunnen gebruiken. Er zijn toen jongerenloketten gekomen en regionale mobiliteitscentra. [...] We hebben ook geleerd dat je jongeren niet lukraak ergens heen moet sturen maar gericht op een stage of een leerwerk baan moet plaatsen. Die infrastructuur kunnen we nu gelukkig weer benutten."

De 50 miljoen extra moet een extra impuls geven en het mogelijk maken dat er meer jongeren worden bereikt. "We kunnen voorkomen dat ze er echt naast komen te staan. Als je jongeren te lang op de bank hebt zitten, veranderen ze van jeugdwerklozen naar structurele werklozen."

'School Ex'
Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, zegt dat een investering van 50 miljoen zeker kan helpen. In een eerder project, 'School Ex' werd hetzelfde bedrag geïnvesteerd en dat bleek inderdaad vruchten af te werpen, zegt de voorzitter. "Eigenlijk zijn er maar twee dingen van belang. Er moeten voldoende stageplaatsen zijn en jongeren moeten gestimuleerd worden om door te leren. Uit het 'School Ex' programma bleek dat het echt lukt om met bescheiden inzet 10.000 jongeren langer op school te houden. Die kwalificeren zich beter en wanneer de economie weer aantrekt hebben zij betere kansen op de arbeidsmarkt", zegt Van Zijl op BNR.

Nooit genoeg
Aart van der Gaag, van de ABU, brancheorganisatie voor de uitzendbureaus, is in ieder geval blij dat er meer geld in opleidingen wordt gestoken. "Dat heeft in het verleden ook best aardig gewerkt", zegt hij op BNR. Maar, zegt hij, het werken direct naar plaatsingen toe, was buitengewoon mager. "Wij hadden 4,500 concrete banen in de aanbieding en we hebben 150 plaatsingen gehad, omdat de gemeenten toen geen jongeren konden vinden. En dat was in een tijd dat werkloosheid onder jongeren net zo hoog of misschien wel hoger was dan nu."

En het bedrag van 50 miljoen? "Het is natuurlijk nooit genoeg. In alle eerlijkheid; banenplannen en dergelijke zijn natuurlijk altijd een probleem. Die leven geen duurzaam werk op. Daarom heeft langer op school zitten wel een effect gehad op de arbeidsmarkt. Maar het kan wel samenwerkingen tussen gemeenten, uitzendbureaus en UWV faciliteren om meer aandacht te geven. Tegelijkertijd weten we dat ouderenwerkloosheid nog steeds erg is in Nederland, en hardnekkiger."

Ambassadeur
Asscher en Bussemaker willen ook een ambassadeur voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid benoemen voor een periode van twee jaar. Hij of zij moet werkloze jongeren hulp bieden bij het vinden van werk, bijvoorbeeld door te bemiddelen bij gemeenten en werkgevers. Aan vakbonden en werkgeversorganisaties vraagt het kabinet om in de bedrijfstakken afspraken te maken over stageplekken en leerbanen. Het is onder voorwaarden bereid daaraan mee te betalen.

Techniek
Het kabinet wil ook een techniekpact sluiten met sociale partners en onderwijsinstellingen. Daarmee moet het gebrek aan technici en vakkrachten worden tegengegaan. Van Zijl vindt het een goed idee dat er een specifiek vakgebied extra wordt gestimuleerd, maar het breed opleiden van jongeren blijft belangrijk. "Het is goed als bepaalde vakgebieden extra worden gestimuleerd, maar niets is zo onvoorspelbaar als de arbeidsmarkt; de tekorten die vandaag blijken, kunnen over vijf jaar ergens anders zijn."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen