Politiek20 dec '13 15:36

En zo moeten Polen en Roemenen het verenigingsleven gaan omarmen

Auteur: Thijs Baas

Meer betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en meer kennis van de Nederlandse waarden. Dat is de inzet van het document dat Poolse en Roemeense werknemers in zestien Nederlandse gemeenten moeten tekenen. Moeten? Nee, verplichten mag niet van Europa, dus voorlopig is het nog op vrijwillige basis.

In het nieuwe jaar krijgen Poolse en Roemeense werknemers de zogenaamde participatieverklaring onder de neus geschoven. De regering opteerde aanvankelijk voor een contract, maar ook daar stonden Europese regels in de weg. In plaats daarvan krijgen ze nu - bij wijze van experiment - de verklaring voorgelegd. Zestien gemeenten doen eraan mee, waaronder Amsterdam en Rotterdam. En de gemeente Westland. Arne Weverling is daar coördinerend wethouder arbeidsmigratie en legt uit wat de gevolgen zijn van het ondertekenen van de overeenkomst.

Ingeschreven
Arbeidsmigranten zijn ook in West land van grote waarde, bevestigt Weverling. En juist de mensen die langer dan een jaar staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie zouden een verklaring moeten tekenen die ze aanspoort om onder meer vrijwilligerswerk te gaan doen en het verenigingsleven te ontdekken, kortom: een stimulans om zich de Westlandse normen en waarden eigen te maken. "Het moet tweerichtingsverkeer zijn in Nederland en we gaan kijken wat de proef oplevert."

"Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving en dat ik ze zelf help uitdragen", is de kern van de verklaring. Niet bindend dus, maar allerminst vrijblijvend, als het aan Weverling ligt. "Niets doen is ook geen optie, dus vandaar dat we voor deze proef kiezen. Mensen die er toch voor kiezen om hier te blijven wonen kunnen zo meer kennis nemen van de Nederlandse samenleving."

Gerelateerde artikelen