Politiek16 mei '14 12:42Aangepast op 16 mei '14 13:07

Corporatie wil compensatie voor bezuinigingsoperatie

Auteur: Marjan van den Berg

Het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen, treft ook woningcorporaties. De Rotterdamse woningstichting SOR stelt de staat aansprakelijk voor de verwachte leegstand.

SOR is de eerste Nederlandse corporatie die zo’n claim indient. De woningstichting heeft 21 verzorgingshuizen in Rotterdam. SOR verwacht hierop miljoenen euro’s per jaar mis te zullen lopen als gevolg van het overheidsbeleid. Directeur-bestuurder Harry Rietveld: “Als de zorg niet ingekocht wordt, dan is het automatische gevolg dat die kamers leeg komen.”

Compensatieregeling
SOR beroept zich op een compensatieregeling waarover in 1999 afspraken zijn gemaakt. Toen namen de woningcorporaties tehuizen over van zorginstellingen. “Toen is er een overeenkomst gesloten tussen de overheid, de VNG, Aedes (koepelorganisatie woningcorporaties, red.) en het ministerie van VWS dat, als de overheid zou overgaan tot sluiting, er een compensatieregeling zou komen.”

Rietveld heeft de indruk dat deze regeling in de vergetelheid is geraakt. “Nu komt de omslag die misschien toen al voorzien is. Wij zeggen nu: overheid, nu moet je ook je verplichtingen nakomen.”

Andere bestemming
Overigens zal de schade niet in elk geval hetzelfde uitvallen, zegt Rietveld. Zo kunnen tehuizen een andere bestemming krijgen. Er moet dan verbouwd worden, maar de schade valt dan relatief mee. “De definitieve omvang van de schade is misschien pas over drie jaar vast te stellen als we weten wat we met die gebouwen gedaan hebben.”

Corporaties worden dus niet in gelijke mate getroffen, zegt Rietveld, maar “er zullen in Nederland zeker 30 tot 40 corporaties zijn die bezit hebben in de zorg dat vroeger of later leeg komt”.

Gerelateerde artikelen