Politiek20 mrt '14 11:10Aangepast op 20 mrt '14 13:36

Principe-akkoord EU-saneringsfonds banken

Auteur: BNR Webredactie

In Brussel is een akkoord bereikt over een bankenunie. Na een marathonvergadering van 16 uur werden het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten het vannacht eens over de laatste hobbel: een Europees saneringsfonds. Dat laat Corien Wortmann (CDA), een van de onderhandelaars van het EP, weten.

Principe-akkoord EU-saneringsfonds banken
Principe-akkoord EU-saneringsfonds banken

Op dit fonds kan beroep worden gedaan wanneer een bank failliet dreigt te gaan. Een onafhankelijke autoriteit zal bepalen wanneer er sprake is van een 'falende bank'.Met deze maatregelen wil het Europees Parlement voorkomen dat de belastingbetaler opdraait voor wanbeleid bij banken.

Afgesproken is dat banken in de toekomst meer kapitaal in de kas moeten houden om schokken op te kunnen vangen. Komt een bank toch in zwaar weer, dan zullen eerst de aandeelhouders moeten meebetalen. Pas als dat niet werkt, kan aanspraak worden gemaakt op het saneringsfonds (dat door de banken zelf wordt gevuld).

"Er zijn harde spelregels voor het meebetalen van aandeelhouders en obligatiehouders vastgelegd in de Europese wetgeving. Dankzij het akkoord komt er een Europese resolutie-autoriteit die, als er een probleembank is, die regels gaat toepassen. Zo kunnen we toestanden zoals in Cyprus voorkomen", aldus Wortmann.

Compromis
Het akkoord is een felbevochten compromis tussen de EU-instellingen. "De ministers van Financiën wilden dat lidstaten gezamenlijk zouden bepalen of een falende bank gesaneerd moet worden", zegt Wortmann. "Maar dat gaat niet werken. Neem een Fortis/ABN AMRO. Daarover zouden dan 18 landen hebben moeten beslissen."

Die politieke invloed is nu fors teruggebracht, zegt CDA-Europarlementariër. "Een dergelijk besluit ligt nu in handen van een dagelijks bestuur, bestaande uit onafhankelijke leden. Daardoor is het fonds veel effectiever en kan er ook sneller een besluit komen. Dat is een substantiële verbetering.''

Gezamelijk
Om het fonds bij aanvang meer slagkracht te geven, is afgesproken dat het op de financiële markt geld mag gaan lenen. Binnen 8 jaar zal het volledig zijn aangevuld, zegt Wortmann. Bovendien wordt het eerder een gezamenlijk project.

"In eerste instantie zou fonds het bestaan uit 'nationale compartimenten' waar de lidstaten garant voor stonden. Die schotten verdwijnen nu eerder", aldus de politica. "Anders heb je de kans dat er wel geld in het fonds zit, namelijk in de compartimenten, maar dat je het niet kan gebruiken.''

Instemmen
Het compromis is voorgelegd aan de fractievoorzitters van het Europees Parlement, maar Wortmann verwacht geen breekpunten. Zij denkt ook dat een meerderheid van het EP zal instemmen met het compromis.

"De ECB, die het toezicht op de banken zal uitvoeren, gaat komend najaar van start. Ik hoop dat een jaar later de resolutie-autoriteit ook stevig op de benen staat."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen