Politiek16 jul '13 18:07

Schippers: patiënt en premiebetaler winnaars van dit akkoord

Auteur: Harmen Simon Teunis

De overheid gaat 1 miljard euro minder uitgeven aan zorg. Minister Edith Schippers is zelf erg enthousiast over het zorgakkoord dat zij heeft gesloten met de betrokken partijen. "De patiënt en de premiebetaler zijn de winnaars van dit akkoord."

"In het regeerakkoord was natuurlijk afgesproken om onder meer 1,2 miljard te bezuinigen op het basispakket. Dat betekent dat je daar heel veel voor uit het pakket moet halen, wil je dat redden. Daarvan hebben we gezegd: als alle medisch specialisten zich nu aan hun eigen richtlijnen en protocollen gaan houden, dan moeten wij die 1,2 miljard ook binnen kunnen halen. Dat is dus ook onderdeel van het akkoord", legt de minister uit.

De patiënt krijgt dus gewoon waar hij recht op heeft. "Als hij zorg nodig heeft, krijgt hij het ook. Zinnig en zuinig zou ik ook willen zeggen. Maar dat hij niet zich extra hoeft bij te verzekeren voor heel grote delen van de zorg en dat ook niet uit eigen zak hoeft te betalen."

Aanscherping van eerdere afspraken
Onderdeel van het akkoord is dat ziekenhuizen en GGZ-instellingen minder hard mogen groeien dan tot nu toe afgesproken terwijl huisartsen juist iets meer mogen groeien. De deal is een aanscherping van al eerder gemaakte afspraken, zegt Schippers: "Omdat we geld nodig hebben. Omdat het economisch slecht gaat met Nederland en de zorg daar ook een bijdrage aan moet leveren. Dit onderhandelaarsakkoord wil ook zeggen dat iedereen daartoe bereid is."

Ze prijst de betrokkenheid van de zorg. "Natuurlijk moeten achterbannen dit akkoord allemaal nog goedkeuren. Maar degene die de onderhandelingen hebben gedaan, hebben zich echt van hun maatschappelijk verantwoorde kant laten zien. En zij hebben keihard gewerkt om dit tot stand te brengen. Daar heb ik ontzettend veel respect voor."

Versobering
Toch is er wel sprake van een versobering. En die versobering schuilt vooral in het gegeven dat een patiënt pas zorg krijgt als het medisch nodig is, zegt Schippers. "Als het niet helpt, zegt de dokter: ‘nee’. Dat is de afspraak. Wat we kunnen gaan merken is dat de artsen zich aan hun eigen richtlijnen houden. De richtlijnen hebben ze zelf opgesteld en dat is de beste zorg die je kunt krijgen. Als iedereen die richtlijnen veel meer gaan volgen dan ze nu doen, halen wij dat geld op zonder dat we het pakket hoeven te verkleinen."

Gerelateerde artikelen