Politiek18 apr '14 10:06

Hoge Raad verbiedt pedoclub Martijn

Auteur: Eva Oude Elferink

Pedofielenvereniging Martijn is verboden en ontbonden. Dat heeft de Hoge Raad zojuist geoordeeld. Met de uitspraak komt een einde aan een langslepend juridisch proces tegen de club die in 1982 werd opgericht. Bart Swier, advocaat van Martijn: "Aanvechten heeft geen zin."

De club lijkt zich in het oordeel te berusten. "Een theoretische mogelijkheid zou zijn om de uitspraak aan te vechten bij het Europese Hof, maar dat zie ik niet zitten", zegt Bart Swier, advocaat van Martijn, in een eerste reactie tegen BNR. "Ik denk niet dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voldoende houvast biedt."

'Maatschappelijke ontwrichting'
Al sinds 2011 probeerden politici, ouders en betrokken burgers de club te verbieden. Een eerder oordeel van de rechtbank in Assen - die stelde dat de club zich schuldig maakte aan het verheerlijken van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen - werd vorig jaar in een hoger beroep nog verworpen.

Het gerechtshof in Leeuwarden stelde toen dat Martijn niet verboden kon worden, omdat 'van een dreigende maatschappelijke ontwrichting geen sprake was'. De Hoge Raad is het daar niet mee eens en stelt dat de activiteiten van de club wel degelijk in strijd zijn met de openbare orde.

Bagatelliseert
"Martijn bagatelliseert de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen, verheerlijkt dergelijke contacten zelfs en propageert haar opvattingen ook", schrijft de Hoge Raad in een verklaring.

"Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen."

Dit rechtvaardigt volgens de Raad bij hoge uitzondering de ontbinding van een vereniging. "In dit zeer bijzondere geval is het in een democratische samenleving noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen."

De Raad volgt hiermee het advies op van haar belangrijkste adviseur, advocaat-generaal Vino Timmerman.

Concreet gevaar
De advocaat van Martijn zegt dat hij de redenering van de Hoge Raad 'kan volgen'. "Maar dat betekent niet dat ik het er mee eens ben." Volgens Swier baseert de Raad zich namelijk op een 'volkomen denkbeeldig, theoretisch risico'. "De vereniging zou een gevaar vormen voor kinderen, maar er is nooit enig concreet gevaar geweest."

Er is ook geen sprake van het aanzetten tot seks, stelt Swiers. "Leden van die vereniging hebben hun fantasieën op papier gezet en daar is het ook bij gebleven. (...) Ik denk niet dat de mening van Martijn ooit groot genoeg zal worden uitgedragen dat het de samenleving ontwricht. In het huidige tijdsgewricht is dat eigenlijk ondenkbaar."

Maar, zegt Swiers, "Als daadwerkelijk een afweging moest worden gemaakt tussen de veiligheid van onze kinderen versus de vrijheid van vereniging, dan kan ik mij die afweging heel goed voorstellen. Vanzelfsprekend gaat de veiligheid van onze kinderen dan voor."

Lees hier de volledige uitspraak.

Gerelateerde artikelen