Politiek24 apr '14 13:20

'Wetsvoorstel om leerplicht te verhogen is onzinnig'

Auteur: BNR Webredactie

De leerplicht moet omhoog, van 18 naar 21 jaar. Ten minste, dat willen de Partij van de Arbeid en het CDA. Vandaag bieden de partijen gezamenlijk een wetsvoorstel in dat dit mogelijk moet maken. Vanuit het mbo-onderwijs klinkt kritiek. "Dit is schieten met een kanon op een mug."

De nieuwe wet moet gaan gelden voor jongeren zonder een diploma mbo-2, havo of vwo. Jongeren die een baan hebben van minimaal twaalf uur per week blijven gevrijwaard. Gemeenten kunnen zelf kiezen of zij de wet gaan doorvoeren.

Het lijkt erop dat de PvdA en het CDA straks kunnen rekenen op een meerderheid in de Kamer. De SP staat positief tegenover hun plannen. VVD en D66 zijn vooralsnog terughoudend.

'Onzalig wetsvoorstel'
Zij niet alleen. Rien van Tilburg, bestuurslid van de MBO-raad en voorzitter van het college van bestuur van het Clusius College in Amsterdam, vergelijkt het voorstel met 'het schieten met een kanon op een mug'. "Kijk naar de doelgroep waarvoor dit wetsvoorstel voor is bedoeld. Daar is dit geen goede oplossing voor."

Volgens Van Tilburg gaat het veelal om jongeren die wel naar school willen maar dat om uiteenlopende redenen niet kunnen. Of ze zijn gewoonweg niet gemotiveerd. "Dit is niet iets wat je met een wet kunt afdwingen, omdat het bijna altijd gaat om individuele problematiek."

Afstemming
De college-voorzitter pleit daarentegen voor 'meer afstemming tussen scholen en gemeenten'. "Want de ene keer is de gemeente de vindplaats voor deze jongeren, maar het kan ook de school zijn, vanuit de VMBO. Zorg dan dat er altijd gesprekken worden gevoerd over deze jongeren."

Er zijn genoeg voorbeelden die het succes van de aanpak aantonen, zegt Van Tilburg. Een voorbeeld heeft hij niet direct paraat, maar als hij kijkt naar zijn eigen regio Noord-Holland-Noord, 'dan is daar altijd goed overleg'.

"Daar is een dusdanige samenwerking tussen gemeentes, jeugdzorginstellingen en andere betrokken instellingen, dat naar mijn idee elke jongeren daar in beeld is en op gang wordt geholpen."

Overbodig
Van Tilburg noemt het nieuwe wetsvoorstel niet alleen 'overbodig', het is volgens hem ook onuitvoerbaar. "Zo'n wet moet gehandhaafd worden. Ik zie niet hoe dat gaat werken."

Volgens de huidige Leerplichtwet moet iedereen van zijn 5de tot zijn 18de naar school.

Gerelateerde artikelen