Politiek22 jan '14 22:23Aangepast op 23 jan '14 06:20

Kamer: weigeren seizoenswerk beter aanpakken

Auteur: ANP Nieuws

Gemeenten moeten beter hun best doen om te zorgen dat bijstandsgerechtigden in de seizoensarbeid aan de slag gaan.

ANP
ANP

Het kabinet moet ervoor zorgen dat ze de rijkssubsidie die ze hiervoor krijgen goed besteden. Ook moet het kabinet ervoor zorgen dat er geen belemmerde regels zijn voor bijstandgerechtigden om seizoenswerk te accepteren.

Moties
VVD en PvdA drongen hier gisteravond via moties op aan in een Kamerdebat met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Ook PVV en D66 willen dat bijstandsgerechtigden harder achter de broek gezeten worden om seizoensarbeid te verrichten. SP en GroenLinks vonden dat er een te negatief beeld werd neergezet van mensen met bijstand. SP-Kamerlid Sadet Karabulut sprak van 'stemmingmakerij'.

Klijnsma gaat met de gemeenten praten, maar wees er op dat die zelf verantwoordelijk zijn voor het aan de slag helpen van bijstandsgerechtigden. Als wethouders er een potje van maken moeten ze door hun gemeenteraden ter verantwoording worden geroepen, zei de staatssecretaris. Een motie van de PVV om gemeenten zo nodig te korten, werd door Klijnsma ontraden.

Oost-Europa
Het debat vond plaats naar aanleiding van een bericht in Trouw dat bijstandsgerechtigden nauwelijks worden ingezet bij seizoensarbeid. In bijvoorbeeld de glastuinbouw zijn vooral werknemers uit Oost-Europa aan de slag.

Klijnsma is met minister Lodewijk Asscher aan het uitzoeken hoeveel Oost-Europeanen in de tuinbouw actief zijn en in hoeverre er sprake is van verdringing van Nederlandse werkzoekenden. Ze wees er overigens op dat niet iedereen zomaar geschikt is om dit werk te doen. Het is fysiek zwaar en vereist de nodige motivatie. Klijnsma meldde dat ongeveer 30 procent van de bijstandsgerechtigden is vrijgesteld van sollicitatieplicht.

Gerelateerde artikelen