Politiek17 dec '13 14:11

Politiek Den Haag steekt zijn vuurwerk deze week al af

Auteur: Marjan van den Berg

Het is een klassieke laatste week voor het kerstreces. In een moordend tempo moet een aantal hete hangijzers worden afgehandeld, zoals de pensioenen en het woonakkoord. Hoofdrolspeler Adri Duivesteijn weet de spanning maximaal op te voeren.

PvdA-senator Duivesteijn houdt tot op het laatst geheim hoe hij zich opstelt in de stemming over het woonakkoord. “Ik ga straks in het debat iets zeggen. De woonakkoord-partners hebben met elkaar gesproken. Ik heb het standpunt van de fractie van de Partij van de Arbeid toegelicht”, zo zei hij aan het begin van de middag.

Duivesteijns stem is onmisbaar voor de coalitiepartners. Er is tijdens een overleg vanochtend dan ook opnieuw flink op hem ingepraat, zegt politiek verslaggever Hans Verbeek.

Volgens Verbeek voert Duivesteijn de spanning niet voor niets op. “Hij wil zijn huid duur verkopen en dat is hij op ’t ogenblik ook aan het doen achter de schermen.”

Duivesteijn komt in het debat pas tegen het eind van de middag aan bod. Verbeek: “Pas bij het antwoord van minister Blok – maar dat is pas vanavond – kunnen we daar een beetje uit opmaken of minister Blok Adri Duivesteijn voldoende tegemoet zal komen.”

Andere kwesties
De drukte in politiek Den Haag is vandaag niet alleen groot vanwege het woonakkoord. Op het ministerie van Financiën hoopt het kabinet het met D66, ChristenUnie en SGP eens te worden over de financiën rond de aangepaste pensioenplannen van het kabinet.

Later deze week komen nog meer gevoelige kwesties aan bod, zoals de hervorming van de langdurige zorg, de macht van Europa en terrorismebestrijding.

Gerelateerde artikelen