Politiek17 dec '13 15:10Aangepast op 17 dec '13 18:56

Blok: 'Geen zakken vol extra’s'

Auteur: Marjan van den Berg

PvdA-senator Adri Duivesteijn wil dat de verhuurdersheffing een tijdelijk karakter krijgt en niet langer geldt dan tot 31 december 2016. Daarna moet er een evaluatie komen.

Duivesteijn kondigde ook een motie aan en pleitte voor een investeringsfonds waarin een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing kan worden gestopt. Zoals de verhuurderheffing op dit moment is vastgesteld, houden corporaties volgens hem geen geld over om te investeren in huizen en wijken.

In het debat over het woonakkoord lijkt PvdA-senator Adri Duivesteijn voorlopig nog geen reden te zien om de plannen van minister Blok te steunen. Daarvoor mist nog te veel een algehele visie, zegt politiek verslaggever Hans Verbeek.

Nationaal Woonakkoord
Ook pleitte de PvdA voor een nationaal woonakkoord. Het kabinet van VVD en PvdA sloot met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP dit voorjaar een woonakkoord met daarin de verhuurdersheffing. Maar dat was op het Binnenhof, aldus Duivesteijn, maar het is volgens hem niet verankerd in de samenleving.

Toch zegt Duivesteijn geen principieel bezwaar te hebben tegen een verhuurderheffing, mits deze verantwoord vormgegeven wordt. Hij mist een beleidsvisie voor de woningmarkt in de hervormingsagenda van het kabinet en wil "een nieuwe visie op het wonen''.

Duivesteijn wijst er verder op dat het woonakkoord op het Binnenhof is gesloten, maar volgens hem niet verankerd is in de samenleving. "De fractie van de Partij van de Arbeid acht het noodzakelijk dat de verschillende onderdelen worden ingekaderd in een bredere context en daarvoor was draagvlak nodig", zegt Duivesteijn. "We hebben waardering voor de steun die is gezocht voor een reeks afzonderlijke maatregelen, maar de duurzaamheid vind je in de samenleving zelf."

Afschaffen
Directeur Hans van Harten van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties kan de argumenten van Duivesteijn inhoudelijk goed volgen, zegt hij tegen BNR. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het erg zou vinden als de heffing afgeschaft zou worden. We zullen afwachten hoe het afloopt, maar van mij mag hij zijn poot stijf houden."

Minister Stef Blok (Wonen) heeft oog voor zorgen van Eerste Kamerleden over het woonakkoord, maar geen “zakken vol met allerlei extra’s”. Dat zei hij voorafgaand aan het debat hierover in de Eerste Kamer. Duivesteijn heeft ernstige bezwaren tegen de verhuurdersheffing en heeft steeds in het midden gelaten of hij vóór of tégen zal stemmen. Zijn stem is nodig voor een meerderheid in de senaat.

Compromis
De verhuurderheffing moet slechts voor een aantal jaren worden ingesteld. En bovendien moet een deel van de heffing worden aangewend om de bestedingscapaciteit in kwetsbare wijken te vergroten. Dat zegt Marnix Norder, wethouder in Den Haag, tegen BNR Nieuwsradio.

Je móet nou eenmaal afspraken maken met de VVD, zegt Norder. Hij pleit daarom voor een compromis in de vorm van een heffing die niet geldt voor de eeuwigheid, maar voor een aantal jaren. "Zorg voor voldoende bestedingscapaciteit voor de corporaties om goede sociale woningen te kunnen blijven bouwen in de kwetsbare wijken. Je kunt een deel van de heffing daarvoor aanwenden."

Het is eigenlijk heel vreemd om alleen een bepaalde groep extra heffingen op te leggen om te betalen voor een collectief begrotingstekort, zegt Norder. "Dat je een deel van die heffing gebruikt om de investeringen in de woningbouw te doen zou een oplossing kunnen zijn. Maar ze moeten er wel uitkomen vanavond."

Extra heffing
De problemen die Duivesteijn heeft met de verhuurderheffing zijn op zich terecht, zegt Norder. Het gaat immers om een extra heffing die wordt afgewenteld mensen met lage inkomens, die substantieel meer geld gaan betalen aan huur. "En dat is heel vervelend, maar daarnaast zijn er straks bijna geen woningen meer voor mensen met een bijstandsuitkering."

In de aanloop naar het debat spraken Blok en vicepremier Lodewijk Asscher met Duivesteijn. In het debat zal duidelijk worden of, en hoe, het kabinet Duivesteijn tegemoet zal komen om hem toch achter het woonakkoord te krijgen.

Blok: “Het is natuurlijk niet zo dat je in het debat nog zakken vol hebt met allerlei extra’s. Dat zou heel vreemd zijn. Maar natuurlijk luister je heel goed naar de argumenten en de zorgen van Kamerleden om te kijken of je elkaar nog tegemoet kan komen.”

CDA
Het CDA beet in het debat het spits af. Ook die partij heeft weinig vertrouwen in de verhuurderheffing zoals die nu wordt voorgesteld en vreest, net als Duivesteijn, dat corporaties minder gaan investeren. Het CDA heeft ook kritiek op de manier waarop het kabinet is omgegaan met de negatieve reacties op de heffing.

Gerelateerde artikelen