Politiek26 mrt '14 10:58

Brussel-bezoek Obama moet handelsakkoord EU-VS boost geven

Auteur: Pieter van den Akker

Als er over handel gesproken wordt, dan weet de Amerikaanse president Obama Brussel wél te vinden. Lang liet hij Europa links liggen. Maar nu er wordt onderhandeld over een handelsakkoord tussen de VS en EU en er ruzie is met Rusland, is een top wel op z'n plaats.

Waarom heeft Obama de EU zo lang links laten liggen?
Correspondent Reinout van Wagtendonk: "Obama heeft een aantal jaren geleden de nadruk van het Amerikaanse buitenlandse beleid van de oude wereld, Europa dus, verschoven naar het snel opkomende werelddeel Azië. Daar liggen voor de VS in de optiek van Obama de grootste economische kansen. Hij heeft Europa er altijd van verzekerd dat ze trouwe bondgenoten zullen blijven. Maar inderdaad: sinds hij in 2008 is gekozen is dit zijn eerste bezoek aan Brussel, toch het hoofdkwartier van de Europese Unie. Dat zegt wel iets."

Gaan er in de VS geluiden op dat hij zich meer met de wereldpolitiek en de EU moet bemoeien?
"Met Europa niet zo zeer, maar rond de Oekraïnecrisis natuurlijk wel weer even. Maar tot voor kort had Europa in de politiek in Washington ook niet meer de hoogste prioriteit, bijvoorbeeld voor Congresleden. De oppositie  kon spelletjes spelen met ambassadeursbenoemingen bijvoorbeeld. De regering trouwens ook door vriendjes van de president met een ambassadeurschap te paaien, zoals die voor Nederland. Het werd allemaal niet als erg belangrijk gezien. De relatie met Europa is gewoon zo vanzelfsprekend dat dat kon. De wereldpolitiek als zodanig is wat anders. Daar krijgt Obama, met name van Republikeinen, wel kritiek op. Hij komt niet stoer, doortastend genoeg over. Daardoor verliezen landen respect voor de Verenigde Staten."

Vandaag wordt in Brussel gesproken over het wegnemen van de handelstarieven. Hoe historisch is deze kans voor de VS?
"Het is historisch in de zin dat er nog niet zo'n vrijhandelsakkoord bestaat tussen de VS en Europa. Voor de zakenbelangen in de VS is het belangrijk. Het bedrijfsleven in de VS wil graag dat het er van komt, dat gaat er van profiteren. Er is hier, net als in Europa, wel oppositie tegen, met name van de vakbond. Maar de vakbond in de VS heeft hier al een jaar of dertig lang niet zo veel invloed meer als in Europa. Maar interessanter is: de VS hecht, juist in de context van Oekraïne, nog meer belang aan het handelsakkoord. De VS wil samen met Europa een economische vuist maken tegen Rusland. Dat om de Russen er van te weerhouden Oost-Oekraïne binnen te vallen. Daar heeft Obama gisteren toch weer een beetje voor gewaarschuwd."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen