Politiek17 jan '14 14:58

Friesland wil ook compensatie

Auteur: BNR Webredactie

Ook de provincie Friesland wil door de overheid gecompenseerd worden voor schade door de gaswinning. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes daalt de bodem in Friesland door de gaswinning.

De bodemdaling zou de waterhuishouding verstoren, waardoor de provincie extra moet investeren om het overtollige water weg te pompen. Tegen de NOS zegt Poepjes dat Friesland net als Groningen gecompenseerd moet worden voor de geleden schade.

De gedeputeerde zal een dezer dagen een brief naar het ministerie van Economische Zaken sturen met daarin het verzoek tot een schadevergoeding. Ook wil het provinciebestuur aanspraak maken op het zogenoemde vindplaats-voordeel. Daarbij krijgen regio's met bodemschatten waarvan het Rijk profiteert, een compensatie. 

Vanmiddag maakt minister Kamp bekend welke maatregelen het kabinet neemt. Verwacht wordt dat de gaswinning wordt teruggedraaid en dat bewoners in de provincie Groningen worden gecompenseerd voor de schade.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen