Politiek30 sep '13 09:35

Kabinet op zoek naar steun oppositie

Auteur: Pieter van den Akker

Het kabinet gaat vandaag opnieuw op zoek naar steun bij de oppositie voor de begroting van volgend jaar. De SP en de PVV hebben al aangegeven niet mee te praten omdat dat toch zinloos is. Oppositiepartijen als CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie schuiven vandaag wel aan bij minister Dijsselbloem van Financiën.

De vraag aan politiek verslaggever Hans Verbeek is wat we vandaag kunnen verwachten. "Vandaag nog niet zo veel", antwoordt hij. "Het zal vandaag een beetje aftasten worden. Ze komen bij elkaar om een agenda te bepalen op het ministerie van Financiën."

Financieel specialisten
Met 'ze' doelt Verbeek op minister Dijsselbloem van Financiën. "En niet de fractievoorzitters van de oppositiepartijen, zoals oorspronkelijk wel de bedoeling van het kabinet was. Ze beginnen op een niveautje lager met de financieel specialisten van de fracties. Je ziet dat ze voorzichtig beginnen."

Verbeek gaat verder: "Aanwezig zijn dan de C5, de constructieve 5 zoals ze zich tegenwoordig noemen: CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. En ook 50PLUS en de Partij voor de Dieren schuiven aan. Dat laatste is een beetje opmerkelijk, want die hebben vorige week een motie van wantrouwen tegen het kabinet gesteund."

Beperkte ruimte
De SP en de PVV zijn in dat opzicht wat consequenter, stelt onze verslaggever vast. "Want die blijven gewoon thuis. De rest die wel naar het ministerie van Financiën gaat, zal het vandaag over de agenda hebben, kijken wanneer ze de volgende keren bij elkaar kunnen komen en vooral waar ze het nou precies over gaan hebben. En waarover ook níet, da's ook interessant."

Vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kwamen het kabinet en de oppositie niet nader tot elkaar. Heeft het kabinet ondanks de 6 miljard aan bezuinigingen wel ruimte om de oppositie tegemoet te komen? "Die ruimte is uiterst beperkt, vooral omdat het kabinet probeert te laveren binnen de kaders die het zichzelf gesteld heeft. Dat is bijvoorbeeld die 6 miljard: met minder kan het kabinet echt niet aankomen in Brussel. En een ander belangrijke grens is het sociaal akkoord, althans de kernwaarden ervan, waar niet aan gemorreld mag worden."

Taboe-onderwerp
"Rutte zei het afgelopen vrijdag nog zo: 'we gaan het hebben over de zaken die de begroting van 2014 raken'. Je weet dat D66 bepaalde onderdelen van het akkoord naar voren (2015) wil schuiven: het ontslagrecht en de verkorting van de ww-duur. Dat zijn hervormingsmaatregelen, maar die raken de begroting van 2014 niet. Die leveren volgend jaar niks op, dus wat Rutte betreft gaan ze het daar vandaag niet eens over hebben. Dat is minstens net zo interessant: niet alleen te weten waar ze het wel over gaan hebben, maar ook te weten waar ze het níet over gaan hebben. Dit is echt een taboe-onderwerp wat het kabinet betreft."

Steun lijkt vooral te worden gezocht bij D66 en het CDA. Hebben deze partijen al duidelijk gemaakt wat ze terug willen voor de eventuele steun aan het kabinet? "Die contouren zijn bij de algemene beschouwingen wat helderder geworden, maar ook in de tegenbegrotingen die sommige oppositiepartijen hebben opgesteld. Maar dan blijkt ook weer dat sommige wensen van verschillende oppositiepartijen weer haaks op elkaar staan. Dat maakt het voor het kabinet uiterst lastig om er tussen te laveren."

Tijdsdruk
erbeek ten slotte: "Het kabinet heeft in het debat vorige week wat kleine tegemoetkomingen gedaan, maar nog lang niet genoeg om tot een nieuwe begroting te komen. Dus daar moeten die gesprekken toe gaan leiden. Er zit ook flink veel tijdsdruk op, dat maakt het ook moeilijker."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen