Politiek23 sep '13 09:14Aangepast op 23 sep '13 14:11

CDA stelt eisen voor steun aan bezuinigingen

Auteur: BNR Webredactie

CDA-leider Sybrand Buma is bereid de extra bezuinigingen van 6 miljard euro komend jaar te steunen als hij een flink deel daarvan (2 miljard) zelf mag invullen. De lasten voor werkgevers en werknemers moeten met 2,9 miljard euro omlaag.

Dat blijkt uit de tegenbegroting die Buma maandag presenteerde. De lasten voor gezinnen (inkomstenbelasting en accijnzen) moeten met 1,9 miljard omlaag, die voor bedrijven (WW-premies) met 1,3. Daar staan diverse verzwaringen ter hoogte van 300 miljoen tegenover. Kabinetsmaatregelen die gezinnen met kinderen, ouderen en chronisch zieken en gehandicapten onevenredig hard raken, moeten wat Buma betreft worden teruggedraaid.

Terugschrikken
Die 6 miljard bezuinigingen kunnen bereikt worden door de overheid kleiner te maken, zegt Buma tegen verslaggever Jeroen Stans. "Daar hoeven de lasten niet voor verhoogd te worden. We kunnen de schuld niet oplossen door aan de ene kant geld uit te geven en aan de andere kant de belastingen te verhogen. Dat is de afgelopen jaren onvoldoende gebeurd, doordat er altijd mensen zijn die terugschrikken voor de consequenties. Op dit moment loopt het vast met de hoge belastingen, dus het kán ook helemaal niet meer."

We maken een wetsvoorstel waarin we zeggen dat de overheid in tijden van economische krimp en tekort niet mag groeien. Dat betekent dat de compensatie voor gestegen prijzen in tijden van krimp niet wordt uitgekeerd. Burgers wetten we al lang op de nullijn, de overheid moet in tijden van crisis ook op de nullijn."

Het CDA wil verder 300 miljoen euro aan subsidies voor het banenplan van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) schrappen, net als een fonds van 250 miljoen voor bedrijven die zaken doen met ontwikkelingslanden. De hervorming van WW en ontslagrecht moet worden versneld.

Één belastingtarief
De christendemocraten willen verder stapsgewijs toe naar één belastingtarief van 37 procent voor iedereen, met een toptarief van 47 procent voor inkomens boven 80.000 euro. Ze pleiten ook voor een eigen bijdrage van maximaal 25 euro voor een bezoek aan huisarts, eerste hulp of polikliniek.

Buma gaf vanochtend in De Telegraaf aan dat hij in ruil voor de CDA-steun wel een forse koerswijziging van het kabinet eist. Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en daarom is steun nodig van oppositiepartijen als het CDA. Buma: "Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard-pakket en geen nivellering.’’

Alternatief miljoenennota
Het CDA presenteert vandaag een alternatief voor de miljoenennota van het kabinet. Daarin wordt onder meer voorgesteld om afspraken uit het met werkgevers en werknemers gesloten sociaal akkoord naar voren te halen en de uitkeringen te koppelen aan de ambtenarensalarissen waardoor bijvoorbeeld de bijstandsuitkering niet omhoog gaat.

Chronisch zieken en gehandicapten moeten er van het CDA wel op vooruitgaan en de partij wil een nullijn voor personeel in de zorg. Ook kan er een streep door het banenplan van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Gerelateerde artikelen