Politiek9 okt '14 14:07Aangepast op 9 okt '14 15:03

Geen rol voor Nederland bij strijd om Kobani

Auteur: Marjan van den Berg

Ook al is de Syrische stad Kobani hard bezig in handen te vallen van IS; het kabinet en de Tweede Kamer zien geen rol voor Nederlandse militairen bij het verdedigen van de stad. Wel zoekt het kabinet naar brede steun voor andere, ‘onorthodoxe oplossingen’.

Dat bleek tijdens een debat in de Kamer. De Koerden in Kobani worden al dagenlang belegerd door IS en lijken de strijd te verliezen. IS heeft inmiddels een derde van Kobani in handen, zei minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken).

De Kamer wil dat Nederland iets doet, maar volgens Timmermans kan de Coalition of the willing niet veel meer doen dan nu al gebeurt. “Er zijn sinds zaterdag 16 luchtaanvallen uitgevoerd. Dus het is geen kwestie van een gebrek aan capaciteit op dat punt, het is een gebrek aan effectiviteit, gelet op de zeer complexe situatie op de grond, waarbij het risico – een groot risico – van collateral damage natuurlijk moet worden meegewogen.” Volgens de minister loopt de burgerbevolking in de stad grote risico's als doelen van IS in Kobani worden gebombardeerd.

“Is het absoluut nodig”, vroeg Timmermans, “voor de situatie op de grond, dat Nederland dat per se ook doet in Syrië? Nee, dat is niet nodig. Maar ik zeg tegelijkertijd: als de Amerikanen aangeven: met alleen het luchtwapen ga je het rond Kobani niet redden… Ik denk toch niet dat hier in de Kamer fracties zijn die zeggen: ga er maar met grondtroepen in, dat is toch ook geen realistische optie?”

Andere opties
Ook militaire hulp aan de oppositie in Syrië ziet Timmermans niet zitten. De oppositie is divers; Timmermans is bang dat wapens in verkeerde handen vallen. Over wapens aan Koerden die Kobani verdedigen denkt hij nog na. Daar krijgt de Kamer snel een brief over.

De minister gaf ook aan dat een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die militair ingrijpen van Nederland in Syrië mogelijk maakt, er voorlopig niet in zit. Intussen gaat het kabinet wel op zoek naar brede steun voor andere ‘onorthodoxe oplossingen’, zoals een bufferzone, een humanitaire corridor naar Turkije en een vliegverbod.

Zo wil het kabinet kijken naar extra humanitaire hulp voor de vluchtelingen. Daarbij zal ook gekeken worden of Syrische plaatsen langs de grens met Turkije hulp kunnen krijgen. Timmermans wees er wel op dat dit een gevaarlijke en moeilijke opdracht is voor hulpverleners.

Steun
Een meerderheid steunt Timmermans. De PvdA wil niet militair ingrijpen in Syrië omdat een VN-resolutie ontbreekt, maar “ook en vooral omdat ik er niet van overtuigd ben dat het uitvoeren van bombardementen de oplossing voor de uiterst complexe Syrische burgeroorlog dichterbij brengt”, zei PvdA-Kamerlid Michiel Servaes.

VVD'er Han ten Broeke wees erop dat door het Nederlandse militaire optreden dat beperkt is tot Irak, de Amerikanen ruimte krijgen om IS in Syrië aan te pakken. Ook D66 en GroenLinks willen niet in Syrië interveniëren. “De meerwaarde van een inzet boven Syrië lijkt beperkt”, zei Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Een aantal partijen, waaronder CDA, PVV en Groep Bontes/Van Klaveren, vindt dat ons land ook in Syrië moet bombarderen. We moeten “in elk geval bereid zijn” daar op te treden, zei Pieter Omtzigt (CDA). De ChristenUnie wil alleen in Kobani ingrijpen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen