Politiek18 dec '13 00:41Aangepast op 18 dec '13 09:28

Duivesteijn overstag, weg vrij voor woonakkoord

Auteur: BNR Webredactie

PvdA-senator Adri Duivesteijn liet dinsdagavond na een lang debat weten dat zijn fractie kan leven met een toezegging van minister Stef Blok (Wonen) over een heffing die het kabinet aan verhuurders wil opleggen.

Daarmee was de weg vrij voor de Eerste Kamer om in te stemmen met het woonakkoord dat het kabinet eerder met de oppositie sloot. Blok is bereid deze omstreden heffing te verlagen als bij een evaluatie over 2 jaar blijkt dat ze te veel schadelijke effecten heeft voor de woningmarkt. Ook is hij bereid een investeringsfonds voor de sector op te zetten. Duivesteijn kreeg daarmee niet volledig zijn zin, maar hij "telde zijn zegeningen''.

Het debat in de Senaat was met grote spanning tegemoet gezien. De verhuurdersheffing moet de schatkist een bezuiniging van 1,7 miljard euro opleveren. Als de Senaat de maatregel zou afwijzen, zouden er grote politieke problemen zijn ontstaan, mogelijk zelfs een kabinetscrisis.

Verzet
Duivesteijn heeft zich lang verzet tegen de heffing die verhuurders moeten gaan ophoesten. Hij vreest dat ze dan niet meer investeren in de woningmarkt. De PvdA'er wilde het liefst dat de heffing maar tijdelijk zou worden ingevoerd, tot eind 2016.

Dat ging Blok te ver, maar hij wil wel een al toegezegde evaluatie een jaar naar voren halen. Mocht daaruit blijken dat de gevolgen die Duivesteijn vreest inderdaad optreden, dan zal hij de heffing in 2017 verlagen. Hoe het gat in de overheidsbegroting dat dan ontstaat gevuld moet worden, is nog niet duidelijk.

Investeringsfonds
Blok toonde zich ook bereid een investeringsfonds in het leven te roepen voor de woningbouwsector, al heeft hij nauwelijks geld om dat te vullen. Duivesteijn had eerder gevraagd om een flink deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing in een fonds te stoppen, maar dat weigert Blok.

In een reactie zegt Duivesteijn over de toezeggingen van minister Blok: "Ze zijn niet groot genoeg natuurlijk. Je kan niet zeggen dat er een eclatante overwinning behaald is. Die hele verhuurdersheffing is een probleem."

'Situatie gebruikt'
Als 'grote winst' ziet hij 'dat er ongelooflijk fundamenteel over het woonstelsel gesproken is'. "We hebben hier een debat gevoerd dat normaal gesproken niet eens wordt gevoerd in de Eerste Kamer. Als ik heel eerlijk ben hoort een deel van dit debat in de Tweede Kamer plaats te vinden. In die zin heb ik de situatie gebruikt om veel verder te gaan dan wat we traditioneel doen."

Gerelateerde artikelen