Politiek18 dec '13 14:19

'Huurders in financiële problemen door verhuurdersheffing'

Auteur: Harmen Simon Teunis

Veel huurders gaan in ernstige financiële problemen komen als gevolg van de verhuurdersheffing. Daarvoor waarschuwt Woonbond, belangenvereniging voor huurders. De vereniging voorspelt dat huurders uiteindelijk opdraaien voor de verhuurdersheffing. "Het effect is dit jaar al merkbaar."

"De huren zijn dit jaar gemiddeld met 4,7 procent gestegen. Dat is veel hoger dan de inkomens van huurders, die met ongeveer 1 procent zijn gestegen. Volgend jaar is er een vergelijkbare huurverhoging en dat gaat zo verder door", zegt Ronald Paping, directeur van Woonbond, op BNR. "Ik vind deze verhuurdersheffing rampzalig voor de volkshuisvesting en rampzalig voor de huurders."

Op dit moment is er al sprake van een toename in het aantal huisuitzettingen, zegt hij. Maar dat is pas het begin van het probleem. "Je zult zien dat heel veel mensen in armoede komen te leven en dat het echt een groot probleem gaat worden."

De directeur somt een aantal mogelijke problemen op. “Sociaal isolement, slechte voedinggewoontes, geen dak boven je hoofd hebben, gedwongen samenwonen van mensen, overbewoning. Het zijn zo wat verschijnselen die zich nu al aan het voordoen zijn maar verhevigd zullen worden als dit zo doorgaat.”

Geen compromis
Duivesteijn stemde dinsdagavond, na toezeggingen van minister Blok, toch in met het woonakkoord, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de door Woonbond zo gehekelde verhuuurdersheffing. Blok kwam Duivesteijn op twee manieren tegemoet. Zo kan Blok de heffing verlagen als bij een evaluatie over 2 jaar blijkt dat er te veel schadelijke effecten ontstaan op de woningmarkt. Maar de minister is ook bereid een investeringsfonds in het leven te roepen voor de woningbouwsector.

Maar deze tegemoetkomingen maken Woonbond niet bepaald enthousiast. "We hadden verwacht dat er in ieder geval een soort compromis uit zou komen. Maar dat vind ik dit niet", reageert Paping. "Ik had gehoopt dat hij via wat scherper onderhandelen wat binnen zou halen waardoor in ieder geval de pijn voor de huurders wat minder erg zou zijn geweest."

Teleurgesteld
De belangenvereniging is vooral teleurgesteld omdat men zich toch iets meer had voorgesteld van het verzet van Duivesteijn. "We weten dat Adri Duivesteijn veel tegen de verhuurdersheffing is. Wij zijn ook bij een deskundigenbijeenkomst geweest in de Eerste Kamer waarbij iedereen volstrekt helder kon maken hoe desastreus die heffing uitwerkt. Zowel voor de investeringen maar ook voor de betaalbaarheid van het wonen. Deze heffing gaat echt betekenen dat heel veel huurders in financiële problemen komen. Maar ook voor de bouwmarkt is het heel slecht."

Paping ging ervan uit dat de belangenvereniging de Tweede Kamer en Duivesteijn voldoende had overtuigd om zijn rug recht te houden.

Gerelateerde artikelen