Politiek29 okt '14 17:08

Curator Krol: besteding subsidiegelden roept vragen op

Auteur: Eva Oude Elferink

50PLUS-kamerlid Henk Krol zegt dat hij niets te verbergen heeft, dat hij zelfs blij is met de aangifte. Maar ook de curator achter het faillissementsverslag van zijn bedrijven plaatst vraagtekens bij de manier waarop met subsidiegeld is omgesprongen.

De stichting Vrienden van de Gaykrant beschuldigt Krol ervan subsidiegeld bedoeld voor de stichting te hebben verduisterd. De advocaat van de Stichting, Oscar Hammerstein, verwijst daarbij naar passages uit het faillissementsverslag van curator Louis Deterink. Daarin staat dat één van Krols bedrijven, de uitgeverij Best Publishing Group B.V. (BPG), in de periode voorafgaand aan het faillissement met name werd gefinancierd via de Stichting, waar Krol tevens voorzitter van was. Hammerstein:

 

In grote lijnen klopt die constatering, zegt curator Deterink tegen BNR. "Ik heb inderdaad vastgesteld dat het ministerie van Onderwijs en Cultuur subsidie heeft verleend aan de Stichting in het kader van het homo-emancipatiebeleid. En ik heb vastgesteld dat de Stichting die subsidiegelden vervolgens heeft overgemaakt aan de BPG zonder dat daar enige facturering voor heeft plaatsgevonden."

Er werden geen facturen gestuurd, het bedrag werd gewoon overgemaakt met goedkeuring van het ministerie. Dat klinkt wat schimmig.
Ja. Dat was ook de reden dat wij contact hebben gezocht met het ministerie en de betreffende ambtenaar om te vragen, 'klopt dit verhaal?' Want in deze heeft de heer Krol dus twee petten op, één als bestuurder van de Stichting en één bestuurder van een vennootschap die de activiteiten uitvoert. Uit de reactie van het ministerie hebben we de indruk gekregen dat men hiervan op de hoogte was. Maar of het ministerie ook wist dat de heer Krol aandeelhouder was van de BPG, dat moet uit het onderzoek blijken.

Maar u voelde dat er iets niet pluis was?
Het roept zeker vragen op. In mijn verslag spreek ik over een zwak beleid, omdat er onvoldoende administratieve scheiding was. Ik was niet de curator van de Stichting, dus daarover heb ik geen oordeel. Maar ik constateer alleen dat er subsidiegelden zijn binnengekomen bij het vennootschap zonder dat daarvoor ordentelijke facturering heeft plaatsgevonden. En ik concludeer dat de subsidieontvanger, de stichting, werd geleid door Krol. En dat het vennootschap die vervolgens de activiteiten in het kader van het homo-emancipatiebeleid moest uitvoeren, ook werd geleid door de heer Krol.

Ook tegen de betrokken ambtenaren is aangifte gedaan. Vindt u dat terecht?
Of het terecht is, daar heb ik geen oordeel over. Maar ik mag toch veronderstellen dat wanneer je subsidies verstrekt, je vervolgens de rekening en een verantwoording moet afdragen aan het ministerie. Dat is naar ik heb begrepen ook gebeurd, maar daarbij heeft het ministerie klaarblijkelijk niet vastgesteld dat hier sprake was van dubbele petten.

Ze hadden dat wel moeten weten?
Zoiets controleer je toch? Het roept bij mij serieuze vragen op.

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen