Politiek12 sep '14 13:08

Plasterk: Haken en ogen aan gemeentelijke belasting-inning

Auteur: Marjan van den Berg

Aan het idee om gemeenten zelf belastingen te laten heffen die nu door het Rijk worden geïnd, kleven de nodige moeilijkheden, zegt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

“Op zichzelf snap ik de gedachte, maar het heeft heel veel voeten in de aarde. Je zal er heel goed over moeten doordenken”, zegt Plasterk. Hij reageert op een pleidooi van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen in het Financieele Dagblad.

Van Aartsen ziet voor steden wereldwijd een steeds grotere rol op economisch en bestuurlijk gebied. Daar hoort in zijn ogen ook het heffen van belasting bij. “Nederlandse gemeenten hebben in tegenstelling tot veel Europese steden nauwelijks een eigen belastinggebied. Dat is niet meer van deze tijd. De collectieve lasten mogen niet omhoog, dus de Rijksbelastingen moeten dan dalen.”

Lokale democratie
Plasterk noemt het een “interessante gedachte en een niet onlogische gedachte”. “De voorstanders van zo’n verschuiving zeggen: de lokale democratie kan ook heel goed besluiten over de belastingdruk. En dan kunnen mensen lokaal besluiten: willen we liever een zwembad, of een nieuw schoolgebouw, of willen we liever dat de lokale belasting omlaag gaat? En als burgers daar een opvatting over hebben, blijkt dat bij lokale verkiezingen.”

Anderzijds verwacht de minister ook obstakels. “De inkomstenbelasting is inkomensafhankelijk. De lokale belastingen zijn dat niet per se, dus wat betekent dat voor de inkomensverdeling?”

In januari hield voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ook al een pleidooi voor meer gemeentelijke belastingheffing.

Gerelateerde artikelen