Politiek24 apr '13 17:31Aangepast op 24 apr '13 18:38

Politieke reactie op zorgakkoord

Auteur: Fleur de Bruijn

En daar was het ineens: het zorgakkoord. Natuurlijk reageerden VVD en PvdA als regeringspartijen tevreden en natuurlijk is de oppositie kritisch. En verder zijn er nog veel vragen.

SP-Kamerlid Renske Leijten
SP-Kamerlid Renske Leijten

VVD

Tweede Kamerlid Bas van 't Wout: “Dit zijn voor de VVD belangrijke stappen op weg naar toekomstbestendige langdurige zorg. Het is belangrijk dat nu ook werkgevers en werknemers zich hebben gecommitteerd aan deze hervormingen. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid en opleidingen in de zorg. Tegelijkertijd is hiermee overeenstemming bereikt over de noodzakelijke hervorming van de langdurige zorg. Doordat de financiering bestaat uit een aanpassing van de lonen en tarieven in de zorg, wordt aan de financiële kaders van het regeerakkoord voldaan. Er komt dus geen extra geld bij. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Dit zijn stuk voor stuk maatregelen waar de VVD al jaren op hamert.''

PvdA

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk: “De PvdA wil de zorg op een sociale en verantwoorde manier hervormen. Om de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden, zijn hervormingen nodig. Hervormingen die ervoor zorgen dat we zorg dichtbij, persoonlijker en minder ingewikkeld organiseren. We willen bovendien een betrokken samenleving, waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Daarom is het goed dat het kabinet samen met werknemers en werkgevers in gesprek is gegaan over de hervormingen in de zorg. Het overgrote deel van de vakbonden in de zorg, werkgevers en het kabinet slaan de handen nu ineen. Meer thuishulpen kunnen hun baan behouden en er wordt extra geïnvesteerd in scholing van zorgmedewerkers. De PvdA is bovendien blij dat meer mensen met een beperking en ouderen in een beschermde woonomgeving kunnen blijven wonen.''

PVV

Fleur Agema, Tweede Kamerlid: “De PVV is ontsteld over het zorgakkoord dat de bonden met het kabinet hebben gesloten en vindt het onbegrijpelijk dat de bonden hebben ingestemd met de draconische bezuinigingen op (met name) de ouderenzorg. Verzorgingshuizen worden gesloten, de thuiszorg afgebroken, de Agema-gelden geschrapt, de dagbesteding geschrapt, het recht op zorg bij het vuilnis gezet, het eigen risico blijft onverantwoord hoog, keuzevrijheid voor de patiënt wordt opgeheven en inkomensregelingen voor zieken en gehandicapten worden opgeheven. Tegelijkertijd spekt Nederland de EU, worden er miljarden verspild aan ontwikkelingshulp, ligt half Zuid-Europa aan het infuus, gaat de massa-immigratie door en kunnen duizenden Bulgaren naar hartelust frauderen met onze toeslagen. Het is de wereld op zijn kop.''

CDA

Tweede Kamerlid Mona Keijzer: “Dit akkoord is vooralsnog een akkoord vol vraagtekens. Een akkoord, met een deel van de bonden maar zonder de grootste bond, de AbvaKabo. Wat betekent dat bij de uitvoering van dit akkoord? Daarnaast is het teleurstellend dat er niet is overlegd met de mensen die het betreft, namelijk de patiëntenorganisaties, cliëntenorganisaties, ouderenbonden en ook niet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het allerbelangrijkste is de vraag wat dit gaat betekenen voor cliënten die langdurig gebruik moeten maken van ondersteuning, zorg en verpleging. Uiteindelijk lijkt hier vooral onderhandeld over banenverlies, maar niet over wat het regeerakkoord betekent voor de mensen die zorg nodig hebben.''

SP

Tweede Kamerlid Renske Leijten: “Het kabinet kan dit presenteren als een overwinning, maar de sloopplannen van Van Rijn blijven gewoon overeind. De bezuinigingen lijken minder hard, maar eigenlijk is het vestzak-broekzak. Mensen in een instelling, ouderen en gehandicapten, betalen het uitstel van de bezuinigingen. En de thuiszorg wordt minder hard wegbezuinigd, maar dat wordt betaald door de handen aan het bed in verpleeghuizen terwijl die ook hard nodig zijn. Eerst dreigen met ontslag van 100.000 mensen in de thuiszorg en dan juichen dat er ongeveer 50.000 mensen blijven: daar krijg ik een verkeerde smaak van in mijn mond.''

D66

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp: “Het is belangrijk dat er nu een akkoord is, maar we hebben nog veel vragen. Voor hoe lang is de nullijn in de zorg nu echt van tafel? Ik vind het jammer dat dit kabinet nu weer belangrijke hervormingen vooruit wil schuiven. Bij het sociaal akkoord werden veel maatregelen op de lange baan geschoven, dat gebeurt hier in feite weer. Daarnaast wordt de dekking gezocht in de persoonsgebonden budgetten. Dat is een anti-liberale maatregel, wij vinden het heel belangrijk om de eigen regie van mensen te behouden.”

GroenLinks

Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Goede zorg gaat over veel meer dan het behoud van banen. GroenLinks wil dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Met dit zorgakkoord bereik je het tegenovergestelde. Door zo fors te bezuinigen op thuiszorg, het persoonsgebonden budget en dagbesteding belast je mantelzorgers enorm en jaag je mensen die zorg nodig hebben juist de instelling in.''

Gerelateerde artikelen