Politiek8 mrt '13 06:04Aangepast op 8 mrt '13 06:27

Mogelijke boete voor zorgverzekeraars

Auteur: Harmen Simon Teunis

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft flinke fouten gevonden in de jaarcijfers van zorgverzekeraars. Vijf verzekeraars krijgen misschien zelfs een boete opgelegd.

Als de fouten niet waren ontdekt, zouden de verzekeraars teveel of juist te weinig uitgekeerd krijgen. Dat schrijft het Financieele Dagblad vrijdag. De zorgautoriteit waarschuwde de verzekeraars vorig jaar al voor vergelijkbare problemen.

FD-redacteur Sandra Olsthoorn denkt niet dat de zorgverzekeraars dit met opzet hebben gedaan. "Juist omdat ze er niet allemaal voordeel van hebben gehad: ze kunnen ook net zo goed te weinig uitgekeerd hebben gekregen."

Jaarcijfers 2011
De fouten zijn gemaakt in de jaarcijfers van 2011. Het gaat vooral om verkeerde rubricering van posten die van invloed zijn op de uitkering die verzekeraars krijgen uit zogenaamde vereveningsfondsen. Vanuit die fondsen worden zorgverzekeraars gecompenseerd voor heel dure verzekerden, zoals ouderen.

Verzerekeraars hebben na aanwijzingen van de NZa al voor zeker 490 miljoen euro aan wijzigingen moeten doorvoeren. Maar daarnaast moeten zij voor nog eens 445 miljoen euro aan onjuistheden en onduidelijkheden bekijken.

Olsthoorn: "De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de fouten op tijd ontdekt en hersteld. En dat zorgt ervoor dat er niks te weinig of te veel is uitgekeerd. Maar het gaat de zorgautoriteit er om dat de fouten gemaakt zijn en dat het wel had gekund als ze er niet op tijd bij waren geweest."

"Het lijken kleine fouten, maar juist omdat het om vereveningsfondsen gaat, gaat het om hele grote bedragen wat naar de zorgverzekeraars gaat. Dus kleine fouten maken grote gevolgen."

Aanvullend onderzoek
De marktautoriteit doet nog aanvullend onderzoek naar de vijf verzekeraars die het betreft. Bij hen kijkt de NZa hoe de fouten werden gemaakt en waarom ze niet intern en door de accountant zijn opgemerkt. Dit onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad een boete opgelegd wordt en hoe hoog deze dan moet worden. De NZa rekent het de verzekeraars zwaar aan omdat het pas aan licht kwam na controle van de NZa zelf.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen