Politiek1 mrt '13 14:52

Wiegel wil nieuwe formatie

Auteur: Fleur de Bruijn

Oud-VVD-leider Hans Wiegel wil dat de coalitie van VVD en PvdA wordt uitgebreid met meer partijen, omdat ze in de senaat geen meerderheid heeft. "Ik ben het niet met Wiegel eens'', zei Rutte vrijdag na de ministerraad.

Wiegel zegt in een interview met NRC Handelsblad van vrijdag dat hij pleit voor een nieuwe formatieronde. “Je kunt aan de ChristenUnie denken om mee samen te werken, maar een tussenformatie met CDA en D66 ligt het meeste voor de hand. Dan is er sprake van een evenwichtige politieke spreiding.''

Weeffout
Volgens Rutte was een coalitie van VVD en PvdA de uitkomst van de verkiezingen van 12 september vorig jaar. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de senaat, moet het zoeken naar steun van oppositiepartijen. "Dat is het normale parlementaire handwerk'', zei Rutte. Rutte ontkent dat er bij de formatie van het kabinet sprake is van een weeffout omdat VVD en PvdA een meerderheid in de senaat ontberen. "Dit is een heel stabiel kabinet dat kan slagen als we een beroep doen op alle redelijke krachten in ons land. We kunnen niet blind doen wat we willen. We moeten zoeken naar een breed draagvlak en ik ben ervan overtuigd dat het lukt.''

Een vodje
Het regeerakkoord moet ook herschreven worden, vindt Wiegel. “Het zit toch al vol gaten, het is niet meer dan een vodje papier geworden. Met een week of zes onderhandelen zouden ze een heel eind komen. En vanzelfsprekend hoort daar dan ook een herziene ministersploeg bij.''

‘Een stuk of vier' van de huidige ministers zouden volgens Wiegel moeten verdwijnen, zodat er ruimte komt voor bewindslieden van CDA en D66.

Bezuinigingen
Wiegels uitspraken komen op de dag dat het kabinet besluit over aanvullende bezuinigingen van in totaal zo'n 4,5 miljard euro. Het regeerakkoord werd eerder ook al aangepast. Een plan om zorgpremies inkomensafhankelijk te maken, werd geschrapt en de coalitie sloot een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP over het woonbeleid.

Volgens Rutte zijn oartijen zijn 'altijd bereid tot een constructief gesprek'. "Natuurlijk hebben ze wensen, maar ik ben ervan overtuigd dat we tot meerderheden kunnen komen. Dit werkt als wij niet blind ons plan doordrukken en zeggen: teken hier maar bij het kruisje. Natuurlijk moet je luisteren naar de wensen van partijen.''

Geen brood
Een woordvoerder van de VVD-fractie reageerde vrijdag kort maar krachtig op de suggesties van Wiegel: “Niet aan de orde.'' Een woordvoerder van de PvdA-fractie gebruikte exact dezelfde woorden. Ook D66 ziet geen brood in het voorstel van de gewezen liberale leider.

“Bij het begin van dit kabinet heeft D66 gevraagd of de gekozen constructie wel stabiel en daadkrachtig was'', zegt een woordvoerder. “Wiegel vraagt zich dat nu terecht ook af. Maar zolang dit kabinet er zit, is een nieuwe formatie niet aan de orde."

Opstelten ziet er weinig in
VVD-minister Opstelten ziet niets in de suggestie van Wiegel. "We zijn een goed kabinet en hebben een duidelijke lijn. We zoeken voor alles wat we nodig hebben meerderheden. Dat is mooi dat hij dit soort dingen zegt, dat kan in mijn partij altijd. Maar we hoeven het niet met elkaar eens te zijn."

Gerelateerde artikelen