Politiek30 jan '13 12:18Aangepast op 30 jan '13 17:19

'Bestuur beter weerbaar maken tegen agressie'

Auteur: BNR Webredactie

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat er "een tandje bovenop doen'' om ervoor te zorgen dat bestuurders zich niet door bedreigingen en agressie laten beïnvloeden.

Een onderzoek toonde eerder aan dat raadsleden, wethouders, burgemeesters en andere bestuurders zich in sommige gevallen zo geïntimideerd voelen dat ze het moeilijk vinden om een besluit te nemen. Een op de tien gaf aan zich door de bedreigingen en agressie daadwerkelijk te laten beïnvloeden.

Die uitkomst is "het meest verontrustende deel van het onderzoek'', aldus Plasterk woensdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

"Het aantal ambtsdragers dat zegt dat het de rug niet recht houdt is gestegen van 15 naar 18 procent. Er zijn twee keer zoveel ambtsdragers die zeggen dat ze het moeilijk vinden om bij dreigen met geweld beslissingen te nemen. Als die trend zich zou doorzetten, gaat dit onderwerp van het geweld tegen politieke ambtsdragers overvloeien naar een ander onderwerp. Namelijk de integriteit. Op een gegeven moment weet je niet meer zeker of die ambtsdrager integer in de zin of hij zich bij zijn of haar besluitvorming uitsluitend laat leiden door de opvatting wat in publiek belang is", zegt Plasterk.

Trainen
Plasterk belooft er een tandje bovenop te doen om te zorgen dat bestuurders zich niet laten beïnvloeden. Hij denkt daarbij vooral aan training. "De aanpak past in een breder beleid van aandacht, afspraken en straffen bij geweld wat heet publieke ambtsdragers. Maar minister Plasterk vraagt daranast uitdrukkelijk aandacht voor de opvoeding", zegt politiek verslaggever Hugo Reitsma.

Plasterk stelt dat er meer oorzaken aan ten grondslag liggen, met name een gebrek aan respect voor autoriteit. "Dat mensen het überhaupt in hun bolle hoofd halen om een tram in te stappen en te zeggen dat ze vandaag niet betalen. En als iemand er dan wat van zegt, in plaats van beschaamd uit te stappen, een grote mond te geven. Ik denk inderdaad dat het een onderdeel is van een groter patroon. Het is een gemeenschappelijke problematiek; namelijk dat jongeren niet altijd voldoende respect voor autoriteit krijgen bijgebracht."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen