Politiek7 aug '13 12:59Aangepast op 7 aug '13 17:11

Warrige boekhouding bij rijk is zorgelijk

Auteur: Harmen Simon Teunis

De boekhouding bij de rijksoverheid is een warboel, constateren interne accountants. Een bedrag van 472 miljoen euro is vorig jaar niet volgens de regels uitbetaald aan instellingen, bedrijven en particulieren. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt de situatie zorgelijk.

Van 2 miljard is onduidelijk of het correct is uitgegeven, blijkt uit onderzoek van het AD. Nijboer en zijn fractiegenoot Van Laar hebben minister Dijsselbloem van Financiën vragen gesteld over de cijfers. "Kloppen ze? Wat heeft hij er aan gedaan en wat gaat hij er aan doen om het in de toekomst te voorkomen?"

Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat het rijk 236 miljard euro uitgeeft. En 99,8 procent daarvan wordt juist besteed, zegt Nijboer. "Ook op het verantwoordingsdebat in het voorjaar is daar ook over gesproken. Een behoorlijk deel, bijna alle cijfers, zijn toen ook aan de orde geweest. En zo is het ook zo dat er bij het ministerie van Justitie grote problemen zijn. De ICT was daar niet op orde. Men heeft daar nog met potlood en papier de boekhouding bijgehouden. Dat kan gewoon niet en dat moet beter."

Nijboer benadrukt dat hij het rijk en het kabinet de plicht hebben elke euro goed en rechtmatig te besteden. En daarbij moet het volgens hem duidelijk zijn waar het terecht komt. "Daarom heb ik ook aan de minister om opheldering gevraagd."

Toeslagenfraude
Van het bedrag van 2 miljard waarvan onduidelijk is of het correct is uitgegeven, komt 1,1 miljard bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaan. Maar het is voor Nijboer te snel om te stellen dat dit te maken heeft met de toeslagenfraude die in april speelde. "Er is ontzettend veel aandacht voor de toeslagenfraude geweest en dat is ook redelijk goed uitgezocht. Ik ga nu niet zeggen dat daar miljarden in verdwijnen. Maar ik wil precies weten hoe het zit, welke maatregelen men wil nemen om dit te voorkomen in de toekomst. Want elke euro moet wel goed worden besteed."

Nijboer is niet bang dat het geld niet goed terecht is gekomen. Hij denkt alleen dat er fouten in de procedures zitten. "Dat mag niet gebeuren, maar dat betekent niet  dat alles wat daaronder valt niet goed is besteed. Maar het moet wel beter."

Onrechtmatigheid en slordigheid
Ed Vosselman, hoogleraar accounting en management denkt dat er twee dingen van belang zijn. “In de eerste plaats zijn een groot aantal uitgaven toch onrechtmatig. Dat betekent niet dat er sprake is van fraude maar toch dat er uitgaven die niet volgens de regels zijn verricht.”

Het tweede punt van Vosselman, en dat is verbonden met het eerste, is dat er de nodige slordigheid blijkt uit de rapportages die hij gezien heeft. “Verplichtingen worden niet goed geregistreerd, voorschotten worden niet goed verwerkt. Het proces om achteraf tot verantwoording van uitgaven te komen, is niet helemaal goed georganiseerd. Het is nooit mogelijk om 100 procent nauwkeurigheid te krijgen. Maar als je door het materiaal gaat, krijg je toch de indruk, dat het hier toch af en toe wat fors is. De kwaliteit van de administratie kan volgens mij een stuk beter.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen