Politiek30 jan '13 23:51Aangepast op 31 jan '13 10:49

EPD 2.0, wil de patiënt dit wel?

Auteur: Pieter van den Akker

Discussie in artsenland. Het Landelijk Schakelpunt, opvolger van het vermaledijde elektronisch patiëntendossier moet er komen, zo vinden velen. Maar is het het veilig genoeg? Is het het geld waard? En wil de patiënt dit wel?

De overheid trok haar handen er onder druk van de Eerste Kamer in 2011 vanaf, maar de wens blijft bestaan. Binnen hun regionale verenigingen discussiëren artsen deze dagen op het scherp van de snede. Volgende week vergadert de Landelijke Huisartsen Vereniging of het moet instemmen met een nieuw elektronisch patiëntendossier.

Standpunten
Wat is hun standpunt? Een kleine belronde langs de 23 huisartsenkringen leverde de volgende resultaten: Amsterdam-Almere is tegen, Zuidoost-Brabant is voor, Noord-Brabant West heeft nog geen standpunt, Rotterdam houdt het nog even voor zichzelf, net zoals de meeste andere huisartsenkringen in die regio. Groningen stemt neutraal en de regio Zwolle/-Flevoland stemt voor.

Eerste Kamer volgen
"Ik ben van mening dat we de Eerste Kamer moeten volgen", zegt SP-Kamerlid. "Die vindt het elektronisch patiëntendossier niet veilig. En het is niet het antwoord op veilig gegevens uitwisselen. Dat wordt over het algemeen gedaan in regionale systemen. Bovendien vindt de zorg voor 85 procent plaats via huisarts, apotheek en ziekenhuis. De Eerste Kamer wil de regionale uitwisseling steunen en goed beveiligen.

"Ga nu niet uit van een landeliijk systeem waar iedereen op aangesloten is en waar iedereen gebruik van kan maken, omdat dat de veiligheid niet dient. Volgens mij is de taak voor de minister helder: regionale uitwisseling moet ze steunen en verder uitbouwen. En dat blijft mijn inzet ook."

'Zelfde als EPD'
Wat is dit nieuwe patiëntendossier precies? Dat weet Albert Boonstra, hoogleraar informatietechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "In principe komt het erop neer dat het een landelijk schakelpunt van patiëntengegevens is waarmee een zorgverlener - bijvoorbeeld een huisarts - via dat schakelpunt niet alleen toegang heeft tot de gegevens op zijn eigen computer, maar ook zijn gegevens kan raadplegen die op andere computers staan."

Klinkt bekend? Dat klopt. Boonstra: "Het woord EPD mag, sinds het in de Eerste Kamer is afgewezen, niet meer genoemd worden. Maar in feite is het hetzelfde als het toenmalige EPD."

Relevantie informatie
En nu heet het dus het Landelijk Schakelpunt: LSP. Hierin worden alle systemen van huisartsen die patiëntgegevens opslaan aan elkaar gekoppeld, zodat als u zich op een nacht meldt bij de huisartsenpost, de dienstdoende dokter toegang heeft tot relevante informatie over u.

Peter Meulesteen, voorzitter van de huisartsenkring Zuidoost Brabant, is vóór de invoering. "Ik vind dat het voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg van belang is dat informatie bij spoedeisende situaties gedeeld kan worden."

Op zich is Bart Meijman, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam/ Almere natuurlijk niet tegen die mogelijkheid. Maar toch is zijn huisartsenkring tegen een te snelle invoering van het nieuwe Elektronische Patiëntendossier. Het is nog niet veilig genoeg, vindt hij. Plus, vreest hij, zal de reikwijdte van het dossier alleen maar groter worden. En daar is hij het pertinent niet mee eens.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen