Politiek14 jun '13 16:53

Kabinet verhoogt lasten verder

Auteur: Thijs Baas

Het kabinet gaat de lasten volgend jaar opnieuw verhogen. De extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn, zullen voor een derde bestaan uit lastenverzwaringen.

Premier Mark Rutte heeft dat vrijdag gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Volgens hem is het al decennia in Nederland de gewoonte bezuinigingen voor een derde in te vullen via belastingmaatregelen. Ook andere Europese landen hanteren de formule van twee derde overheidsbezuinigen op de uitgaven en een derde lastenverzwaringen.

Rutte erkende dat bezuinigingen en lastenverzwaringen schadelijk zijn voor de economie. Maar als de overheidsfinanciën niet worden gesaneerd, is dat volgens hem nog schadelijker.

CPB
Het kabinet moet van de Europese Commissie volgend jaar 6 miljard bezuinigen om het begrotingstekort naar 3 procent terug te brengen. Volgens ramingen van het Centraal Plabureau (CPB) van donderdag zou dat eigenlijk 7 miljard moeten zijn, maar voor het kabinet is de opdracht van Brussel richtinggevend. Ook de Europese Commissie baseert zich bij haar berekeningen op de prognoses van het CPB, onderstreepte Rutte.

Overigens hakt het kabinet pas in augustus de knoop door over de begroting voor 2014. Die verschijnt op Prinsjesdag.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen