Politiek7 feb '13 15:34Aangepast op 7 feb '13 17:24

Blok bereid tot concessies in ruil voor steun CDA

Auteur: Harmen Simon Teunis

Minister Blok van Wonen gaat zijn plannen voor de woningmarkt deels aanpassen, zodat het CDA er toch mee instemt.

Blok heeft vanmorgen spoedoverleg gehad met de fractieleider van het CDA, voordat het debat over het inkomensafhankelijk maken van de huren begon. En de nood is hoog, want Blok heeft het CDA in de Eerste Kamer nodig voor zijn ingrijpende woningplannen. Blok zelf kan in ruil daarvoor wel wat concessies doen, zegt hij. "Ik ga natuurlijk niet met lege handen onderhandelen. Maar de gesprekken zijn in volle gang. Ik hoop dat het gaat lukken."

Het CDA in de Eerste Kamer heeft vooral grote bezwaren tegen de verhuurdersheffing. Woningcorporaties moeten flink bijdragen aan de schatkist, wat ten koste gaat van investeringen in nieuwe bouwprojecten. Om het CDA tegemoet te komen kan Blok volgens politiek verslaggever Hans Verbeek bijvoorbeeld met de toezegging komen om een deel van het geld van de verhuurdersheffing te gebruiken om de bouwsector te stimuleren.

"Daar zit hem waarschijnlijk de kneep. Dat zou slim zijn, want de fractievoorzitter van de Eerste Kamer van het CDA is Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, en zijn steun heeft Blok dus hard nodig", zegt Verbeek.

Akkefietje PvdA-VVD
Of de minister wel wordt gesteund door coaltiepartijen VVD en PvdA? "Het ligt wat lastig voor de PvdA", antwoordt Verbeek. "Het is een hogere huurdersheffing dan zij zelf hadden voorgesteld. Maar, zegt Jacques Monasch van de PvdA, ‘we moesten wel akkoord gaan in het regeerakkoord met de VVD vanwege de slechte situatie in het land’. Maar hij wil op 1 punt afwijken van de gemaakte afspraken. Dat betreft het voorstel van de PvdA om de huren niet alleen te verhogen, maar de huren ook te verlagen als door allerlei onvoorziene omstandigheden je huur lager wordt.”

De microfoon van onze verslaggever ving het debat op tussen Monasch en de coalitiepartner van de PvdA, de VVD: “Inkomensafhankelijk is inkomensafhankelijk. Als de inkomens omhoog gaan, kunnen ook de huren stijgen, met begrenzing. Maar als het inkomen naar beneden gaat en je belandt in een andere inkomenscategorie, zal er ook sprake moeten zijn van een lagere huur.”

Deze woorden van Monasch konden bij de VVD niet op bijval rekenen, weet Verbeek. “Dit was een akkefietje tussen de coalitiepartners.”

Breedgesteund pakket
Blok ging het gesprek bij het CDA aan over het pakket voor de woningmarkt, legt hij zelf uit. "In de Eerste Kamer is een breedgesteunde motie ingediend door het CDA die aangeeft dat ze een inkomensafhankelijke huurverhoging steunen en ook een heffing van 2 miljard, op voorwaarde dat er voldoende investeringscapaciteit blijft. Ik zou graag binnen de randvoorwaarden van die motie een breedgesteund pakket voor de woningmarkt realiseren. Dat heeft de woningmarkt hard nodig."

Doorstroming
En een onderdeel van het revitaliseren van de woningmarkt moet uit de doorstroming van huurders naar koopwoningen komen. Daar komt het aanpakken van scheefwonen om de hoek kijken. "Het kabinet zegt dat er nu teveel mensen met een hoger inkomen in huizen wonen voor een te lage huur", zegt verslaggever Hans Verbeek.

"Het kabinet wil dat die mensen doorstromen naar een koopwoning, zeker nu die zo in prijs zijn gezakt. En om dat te gaan bereiken gaan de prijzen van huurwoningen voor mensen met hoge inkomens flink omhoog: met meer dan 6,5 procent bovenop de inflatie. Maar alles hangt met alles samen, ook die verhuurdersheffing die aan corporaties wordt doorberekend van 2 miljard euro."

Donkere wolk
D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt het een donkere wolk die boven de minister hangt, maar niet alleen Blok heeft daar last van. "De verhuurdersheffing hangt als een donkere wolk boven de minister, boven het kabinet, boven de huurders, boven de woningcorporaties, boven de bouwsector en boven de economie. En laat de eerste stap van een doorbraak op de woningmarkt nu zijn een goede en zorgvuldige wet, die het scheefwonen aanpakt en corporaties voldoende ruimte geeft om in de toekomst hun kerntaak uit te voeren. Die recht doet aan huurders, bouwers en de economie. We wensen de minister veel succes, hij zal het nodig hebben."

Gerelateerde artikelen