Politiek2 mrt '13 09:58

Klijnsma: rekenrente pensioen niet aanpassen

Auteur: BNR Webredactie

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken is niet van plan de rekenrente die pensioenfondsen hanteren aan te passen.

Een hogere rente zou betekenen dat fondsen nu niet hoeven te korten op de pensioenen, maar leidt er toe dat voor toekomstige pensioenen minder geld opzij wordt gezet. En daar voelt ze niet voor, heeft Klijnsma de Tweede Kamer laten weten.

Kwetsbaarheid
Volgens Klijnsma neemt de kwetsbaarheid voor tegenvallers toe bij een aangepaste rekenrente. “Dat is niet de bedoeling. Elke generatie moet kunnen rekenen op een goed pensioen.'' Begin februari hadden SP, PVV en 50PLUS Klijnsma in een Kamerdebat gevraagd om de rekenrente aan te passen, vanwege de verbeterde rendementen bij diverse pensioenfondsen.

Pensioenverlagingen
Volgens Klijnsma zou geen enkel pensioenfonds hoeven korten als de rekenrente nu op vier procent zou worden vastgesteld. “Voorstellen voor een hogere rekenrente, die uitsluitend zijn gericht op het voorkomen van pensioenverlagingen voor de huidige generatie gepensioneerden, bergen het risico in zich dat op termijn nog ingrijpender maatregelen nodig zijn”, laat Klijnsma in haar brief aan de Kamer weten.

“Het pensioen wordt dan sterk afhankelijk van het realiseren van hoge rendementen en tegenvallers zullen direct tot verlagingen leiden”.

Pensioenuitkeringen korten
Klijnsma meldt verder dat de pensioenfondsen in april van dit jaar voor in totaal 225 miljoen euro op jaarbasis op de pensioenuitkeringen korten. De verlaging van alle pensioenrechten en -aanspraken voor de komende jaren bedraagt in totaal 8 miljard. De verlagingen komen niet alleen bij de huidige gepensioneerden terecht. Ongeveer 60 procent van dit bedrag heeft betrekking op de toekomstige pensioenen van de huidige werknemers.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen