Politiek30 okt '13 08:22Aangepast op 23 aug '16 14:20

'Privacyrisico als taken naar gemeente gaan'

Auteur: BNR Webredactie

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Het college heeft daarover een brief gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

ANP
ANP

Volgens de privacytoezichthouder zitten er risico's aan het "bovenmatig delen van persoonsgegevens, het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging’’. Bovendien dreigt volstrekte ondoorzichtigheid, zo stelt het college. "Waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf inzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt.''

In de decentralisatieplannen van het kabinet is volgens Wilbert Tomesen van het CBP simpelweg te weinig aandacht voor de bescherming van persoonstegevens. "Dat geldt vooral voor het plan om de overheden integraal met de drie hele grote wetgevingsoperaties aan de slag te laten gaan. Er gaan straks heel veel gevoelige gegevens van heel veel mensen over naar gemeenten. Daar zijn vanuit het oogpunt van privacybescherming enorme risico's aan verbonden, zeker als je alles ook nog op één hoop gaat gooien."

Jeugdzorg
Tomesen komt met een voorbeeld om te schetsen waar het concreet mis kan gaan. "Als je gegevens verzamelt ten behoeve van de jeugdzorg en aan de andere kant ten behoeve van werk en inkomen, dan moet je je wel realiseren dat je gegevens uiteindelijk verzamelt met het oog op een doel. Het mag niet, en het is ook heel riskant om gegevens als appels met peren in een mandje te gooien en daaruit te gaan putten."

Verzamel alle risico's en stel duidelijke kaders voor het gebruik ervan door de gemeenten, adviseert Tomesen de minister. "Wij vinden dat de waarborgen om de privacy beter te beschermen door de rijksoverheid worden gesteld als straks de aanpak op gemeentelijk niveau wordt gerealiseerd. De kost gaat voor de baat uit, maar als je dat niet doet krijg je een hutspot waar je naar hartelust uit kunt putten. Het gaat geld en energie kosten, maar je hebt nú de kans om het goed te doen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen