Politiek3 feb '13 11:20

PvdA wil bonussen SNS terugvorderen

Auteur: Fleur de Bruijn

Oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal moet zijn voorzitterschap van Holland Financial Centre neerleggen.

Dat zei minister Dijsselbloem van Financiën in het tv-programma Buitenhof. Na het SNS-debacle is het volgens Dijsselbloem onwenselijk als Van Keulen aanblijft als voorzitter van het samenwerkingsverband van financiële sector, overheid en toezichthouders.

Terugvorderen
De minister zei in Buitenhof tevens weinig te verwachten van het terugvorderen van bonussen van de voormalige SNS-top. Een wetsvoorstel waarmee dat zou kunnen, moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.

De regeling die het mogelijk moet maken om geld terug te vorderen heet de claw back-regeling. Eerder zondag zei PvdA-leider Diederik Samsom in het tv-programma Eva Jinek dat hij van deze regeling gebruik wil maken om de bonussen van de top van SNS Reaal terug te halen. Dijsselbloem verbeterde zijn partijgenoot door te stellen dat de regeling nog niet van kracht is.

Juridisch ingrijpen
Zowel Samsom als Dijsselbloem denkt dat het moeilijk is oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal juridisch aan te pakken. "Er staat geen verbod op het denken dat je winst gaat maken terwijl dat niet gebeurt", zei Samsom.

"Volgens mij is er geen sprake van malversaties of fraude. Ik laat nakijken wat er civielrechtelijk mogelijk is, maar ik denk dat die mogelijkheden beperkt zijn", voegde Dijsselbloem toe.

Eerder ingrijpen
Bij Buitenhof verdedigde Dijsselbloem zich te vuur en te zwaard tegen de kritiek dat er veel eerder ingegrepen had moeten worden bij SNS Reaal. "We moeten af van het idee dat als een instelling in de problemen raakt, de staat direct ingrijpt. De minister vertelde dat er sinds 2011 wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen van SNS en dat eerst alle andere opties zijn doorgenomen.

Wat Dijsselbloem betreft, is de staat de laatst aangewezen instantie om een bank te redden. Dat de overheid  klanten van SNS Reaal al die tijd niet heeft ingelicht over de problemen bij SNS Reaal vindt de minister geen volksverlakkerij: omdat het om een systeembank gaat, moest de staat uiteindelijk ingrijpen, dus is het spaargeld nooit in gevaar geweest.

Property Finance
Vrijdag werd bekend dat SNS Reaal volledig in handen komt van de Nederlandse staat. De bank en verzekeraar is door verliezen bij zijn vastgoedonderdeel Property Finance zo diep in de problemen geraakt, dat een zelfstandig voortbestaan uitgesloten is. De nationalisatie van SNS Reaal kost de staat 3,7 miljard euro. 1 miljard zal worden betaald door Nederlandse banken.

Bij Buitenhof legde Dijsselbloem zijn beslissing om banken mee te laten betalen uit. Vanwege het depositogarantiestelsel hadden de banken bij een faillissement van SNS Reaal moeten opdraaien voor de verloren spaartegoeden. Uiteindelijk zouden de banken voor zo'n vijf miljard het schip in zijn gegaan. De 1 miljard is volgens Dijsselbloem een redelijke vergoeding aan de staat die dit heeft voorkomen.

Toekomstmuziek
Dijsselbloem zei verder dat hij het snel mogelijk wil maken om banken op te knippen, zodat bij een nationalisatie niet de complete bank moet worden overgenomen. Bij SNS Reaal was dat laatste volgens de minister onvermijdelijk, omdat de verzekerings- en bankenpoot en de holding te zeer met elkaar verweven waren. Dijsselbloem wil dat er dit jaar nog 'belangrijke stappen' worden gezet om het opsplitsen van banken mogelijk te maken.

Dijsselbloem gaat de nationalisatie van SNS nog evalueren. Daarbij komt ook de rol van De Nederlandsche Bank aan de orde. Volgens de minister is in het toezicht van DNB sinds het uitbreken van de financiële crisis veel verbeterd. Er is veel meer sprake van 'een gezonde afstand' van de financiële sector, zei hij.

Lees in het dossier Nationalisatie SNS Reaal alles over de onteigening van de bank-verzekeraar.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen