Politiek8 aug '13 13:40Aangepast op 8 aug '13 18:15

'Overheid kan zelf tien miljard bezuinigen'

Auteur: Melvin Captein

Abvakbo FNV heeft een rapport gepresenteerd met suggesties om anders en beter te bezuinigen. De vakbonden willen hiermee meedenken over een 'verantwoorde overheidsbegroting'.

De vakbond verzamelde online alle klachten en opmerkingen van ambtenaren en bundelde deze in een rapport. Ongeveer 700 mensen hebben gereageerd op de oproep en dat heeft een 'waslijst aan veranderingen' opgeleverd. Het rapport werd op het Plein in Den Haag aangeboden aan de regering.

Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk benoemt tegenover verslaggever Jeroen Stans het meest in het oog springende punt dat uit de reacties naar voren is gekomen. "Met name op de verspilling in de zorg hebben we veel opmerkingen gekregen. We kregen vooral ideeën over hoe het werk anders georganiseerd kon worden. Er werd aangestuurd op minder managementlagen, raden van toezicht en bestuur, en meer werken op basis van wijkteams. Dan zou de zorg goedkoper, efficiënter en kwalitatief beter kunnen worden."

Niet besparen
Er zijn al wijkteams die op die manier werken en dat functioneert prima, aldus Van Brenk. "De overheadkosten zijn daar nog geen zeven procent. Stel dat je dertig procent aan overheadkosten op die manier alleen zou kunnen halveren. Dan bespaar je al miljarden."

Volgens het rapport alleen al binnen de overheid voor zo'n tien miljard euro kunnen worden bezuinigd. Dat bedrag is echter niet bedoeld als voorzet voor de zes miljard die de overheid nog wil gaan bezuinigen. "Dat wijzen wij juist rigoureus van de hand: we moeten niet verder besparen. Maar we moeten, zoals ook overeengekomen in het sociaal akkoord, wel meedenken over een verantwoorde overheidsbegroting. Dat doen we met dit rapport."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen